DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 198 —
txztnti i pustoši ; c) da se zemlje, koje valjaju za težatnice ili
za posebničke šume, sgodno i što vecma sglobito na seljake
razdiele pod kućne zemlje; napokon d) da se one zemlje,
koje će se i u napredak zajednički uživati i to tako obćinske
šume, kao i obćinski pašnici pod zadružnu imovinu predadu
onim HČestnikom, koji su ih vlastni uživati, a da se ta zadružna
imovina organizuje.


Obziruć se na veliku važnost toga diela postupka pokušajmo
koju razgovjetnije reći o svakoj spomenutih četiriju kategorija
vlastnictva, koje će se razgodbom stvoriti.


a) Imovina zavoda i obćina.


Toj prvo j kategoriji pripadaju one površine, koje su za
javne smjerove, za javne i zajedničke zavode ili za obćine same
opredieljene, dakle, kako već prije napomenusmo, za javne prometne
i za gospodarske puteve po nacrtu pologe, istim načinom
za jarkove, vodovode i vodišta, bilo za domaću porabu,
bilo u smjer natapanja i izsušbe, za tiem za gradišta i na ime
dotacije za crkve, župnicke dvorove, škole, osobito školske vrtove,
groblja, obćinske razsadnike voćaka i šumskoga drveća,
za đudike, za jame, gdje se kopa ili spravlja prudj (šljunak),
piesak, vapno (krč), ilovača, za lomove u porabu sela, za pastirske
kuće, sgode za obćinske bikove, napojišta, prališta za
ovce, bjelilišta, ostavišta za gradju i dr. Ne možemo sve nabrojiti
— tomu su mjerilom napremice i potreboće pojedinih
obćina i sela. Ponapose imamo tuj na um uzeti pitanje, da li
ne bi trebalo u smjer povećaja i poboljšaja obćinski h zavoda
(bolnica, ubožišta) a možda i za podmirbu drugih obćinskih
potreba uploške od većih površi stvoriti pravu
obćinsku imovinu, ponajpace obćinske šume, gdje koliko
se može ne bi smjelo pojedinim obćinarom pripadati pravo uživanja,
izim kad su zakupnici takova prava ili kupci šumskih
proizvoda.


Već prije spomenusmo, kako se ima tražbeno pravo pojedinih
obćina i obćinskih zavoda räzpitäti i ustanoviti. — To
tl´ažbeHo pravo, omjeršno po dosadašnjem sbiija vršenom uživanju
i uživaćem pravu, samo je miüimum onoga, što obćinski
zastupnici mogu zahtievati za obćinu, a to joj se mora nado^
n^4iti i preko volje ofetalih suvla^tnika uživaćega prava. —