DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 199 —
Mudrim postupanjem može povjerenstvo najviše puti izbođiti
izlučbu i veće ne obterećene obćinsbe imovine, a po tom utemeljiti
i buduće blagostanje obćine same.


Obilatom izlužbom takovih zemalja izadjoše usglobe i oboe
razdiobe u sjevernoj Njemačkoj najvažnijim kulturnim
zametkom. Ni na našem krasu ne će takova izluöba manje
vrieđiti, jer onnd sada još nema takovih dobrotvornih zavoda
ni prave obćinske imovine. Samo razgodaćim postupkom, kakova
ga mi preporucismo, može najveća vrednoća te kulturne
mjere na vidik izaći, te obćinam u velike olakoćuje investiciju
školamij školskimi dotacijami, putevi i drugimi obciiiskimi udesbami
i zavodi, štono se uz druge napremice vrlo težko smažu.


Ob izlucbi posebnih ne obterećenih imovinskih
obćinski h šum a razpravljasmo već prije. To bi bila, gdje
se takova izlucba može sgodnim načinom upriličiti, posebna
vrs t obćinskih šuma, koju ta prednost ide, stoje već sada na
temelju zakona od 15. lipnja 1873, sgodno organizovana, a ta
će se organizacija moći uspješnim načinom još većma razviti,
kad se izluče mjestne obćinske i druge šume.


J)) Državne šume.


Drugo m su kategorijom vlastnictva, ^tono će novom
razdiobom na vidik izaći, državne šume. Mi posvema pristajemo
uz mnienje Veselovo, da je na krasu nuždno šumu državnim
vlastnićtvom održati, i što se više može, u tu kategoriju
prikupiti. Na primorskom krasu došle za državu izlućene
4464 rali branjenica imale bi biti zametkom prave pomlađb e
(resul^kcije) šuma, koje bi trebalo prizaokupljivanjem drugih
zemalja što većma umnažati; veće šume na viso5inskom krasu,
što ih je zakon već proglasio državnom imovinom, imadu
postati ne samo uzorom valjana uzgajanja šume, već i državi,
kako se to na strani 59. spomenice posve pravo naglašuje, izvorom
novčanoga prihoda, treba dakle njimi upravljati, kako je
po državni prihod najprobitačnije, dakle da budu, uzev tu rieč
u dobru smislu, u fiskalsk u korist. Samo najstrožijim fiskalskim
vađjenjem koristi iz tieh šuma dovest će se narod sve
malo po malo do toga, da uzme štediti šumske proizvode i
pravo cieniti posebnioke i obćinske sume, zašto dosele narod
nije ni malo mario, a samo tako mogli bi se u drugu ruku


MHBBMHiiliHiHHHi