DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 200 dokopati
yelikih novcanili sredstava, što ih treba, hoćemo li
odrješito i brzo obaviti razgodbu te namah za njom dolazeću
zagajitbu i ostale udesbe zaplodjivanja krasa; samo će se tako
postignuti smjer, za kojim ide previšnja rješitba od 7. lipnja
1871., da se dohodci iz krajiških šuma- upotriebe za
investicije, posebice za zagaji vanje kras a.


Gdje je služnošću ne obterećena državna šumska imovina
po zakonu o služnosti već izlućena, bit će prosto upravi državnih
šuma đokončatij da li se imadu od služnosti proste izlučene
sume ucjelice ili dielomice u smjer razgodbene nove razdiobe
uvrstiti u ukupnu sglobinu, pošto od služnosti proste
šume, kako već prije rekosmo u razgodaćem postupku poput
voćara, vinogradara i dr. spadaju medju tako zvana „slobodna
zemljišta", koja smiemo samo onda usglobiti, kad
uz to pristanu vlastnici. Takva će usgloba svagdje valjati, gdje
se 0 tom radi. da se po šumu štetni okljucci iz sume pristrane,
da se razštrkani komadi šume zamjenom usglobe, da se
upriliče sgodnije medje i đr. Gdje dakle nema osobitih razloga
drugomu postupku, prilagali bi uvrstbi u razgodu i već izlučenih
državnih šuma ili bar onako vih šumskih dielova, gdje
nam je do toga, da postignemo spomenute pobo]jšice. Ne ima
pako sumnje, da se samo razgođaćim postupkom, što ga mi preporučujemo,
postignut može sgodna izlućba državnih šuma u
toliko, da ćemo ne samo dobiti veće površine i bolji položaj,
već i pristraniti u jedan mah sve okljucke (krčevine), dočim je
dosadašnji način „segregacije šuma" te postupni odku p oključaka
i drugih komada za novce, ili izvlastbom , ili - pako zamjenom
zadruga zemljišta vrlo drag. dugo trajući i nedostatan
postupak.


Drugo je važno pitanje ^ da li je probitačno nastaviti
segregaciju, gdje joŠ nije izvedena, dosadašnjim načinom ili ju
odgoditi do uvedbe razgodaćega postupka a onda ju obaviti za*
jedno s razgodbom. Na to bismo pitanje mogli valjano odgovoriti
samo na temelju točna poznavanja odlučnih napremica
svakoga pojedinoga slučaja, najviše pako puti valjda bismo u
prilog bili nastavbi sadašnjeg a postupka, jer će mnogo vremena
minuti, dok se uvede razgodaći postupak, a izlučba je s
mnogih razloga vrlo prešna, te za erar u toliko povoljna, da
može novomu postupku na susret izaći sa posve osjeguranom