DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 201 —,
imovinom. I bit će, öini mi se, to pitanje za malo suvišno^ jerbo
se segregacija brzo obavlja i dospieva već kraju. A gdje se
bude ipak jos pitalo, valjalo bi upravi državnih šuma na volju
ostaviti, da prevoli segregaciji ili razgodacemu postupku. Gdje
odaberu ovaj postupak, jer se možda segregaciji osobite potežkoće
i prigovori opiru, možda će ovdje i ondje a najpace na
primorskom krasu probitačno biti, da se na još ne podieljenih,
gricevitih i pustih državnih šumah ne odkupljuje uživaće pravo,
već da se samo uredi, a posebice da se obćinarom na ime služnosti
i svake godine daje ustanovljena množina gore, a da
vlastnictvo i uprava ostane u rukuh države i državnoga šumarstva
osobito ondje, gdje se ne možemo pouzdati u obćine i
obćinske organe, da će dobro upravljati šumom. I pri tom će
pitanju možda većma pretegnuti napremice pojedinih slučajeva,
nego li glavna naSela. Uploške pako valja priznati, a odkupIjujuć
služnosti u cislitvanskih zemljak dosta se je zasvjedočilo
izkustvom, da je odkup zamjenom zemljišta samo ondje dobrim
plodom urodio, gdje su novi vlastnici shvaćali vrednocu dobroga
šumskoga gosp´odarstva, ili gdje su bar valjano ustrojene šumske
zadruge i druga sredstva dovoljno za to jamčila, u drugih
pako slučajevih da se je privremena regulacija jedinim sred


stvom pokazala, kojim se obćine i vlastnici uživaćega prava,
neuki budući, kako sa šumom postupati valja, najprije pomalo
opamećuju.


c) Posebnička zemljišta.


Trećo m su kategorijom vlastničtva, što će iz sglobine,
koja se ima iznovice razdieliti, takodjer izaći kakvoćom i kolikoćom
naprednija, posebnieka zemljišta pojedinih posjednika i
posjedničkih obitelji.


Količina tieh. posebničkih, tako zvanili kućni h zemalj a
poskočila je po Veselovu spisu tečajem ovoga stoljeća sa 5500
na 7700 rali, dakle za dva postotka ukupne površine primorskoga
krasa, premda su taj umnožaj vrlo otežčavale pravne napremice,
što ih je Veseli spomenuo. Tiem se donekle osvjedočavamo,
da raste kulturno pregnuće naroda, ma bivalo to
samo s toga, što se je umnožavalo pučanstvo. Veselo će dakle
narod dočekati, ako mu se razgodaćim postupkom u velike pomnožaju
i po gospodarstvo desnije doprimaknu kućne zemlje