DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 31     <-- 31 -->        PDF

"- 203 —


bilo pridržati obcinske pašnike uz one reforme, koje ćemo mi
za tu četvrtu kategoriju vlastnietva potla preporučiti.


Suhomu zidu na krasu dopituje Veseli na mnogih mjestih
svoga spisa to s juristicne to s gospodarske vređnoee izvanrednu
važnost; s punim pravom nastoji tomu odlißitomu
gospodarskomu cincu izvojevati osobitu zakonsku zaštitu. I mi
smo drugdje posebice ocienili taj prevažni kulturn i elemenat
kraškoga zagajivanjaJ


Da i tu treću kategoriju vlastnietva samo razgodaćim postupkom
ljudski urediti, ili^ da pravije rečemo, iz sadašnje joj
hrđjavštine iztrgnuti i od nje gotovo novoga cinca napredka
stvoriti možemo, nepobitnim su dokazom 20 milijuna hektara
zemlje, štono su po pruskom obćenitom diobenom redu od g.
1821. tiem načinom porazdieljeni.


d) Zajednička imovina.


četvrto m je kategorijom zajedničtva, štono se razgodaćim
postupkom iznovice stvoriti ima, zajednička imovina
stanovnika svakoga pojedinoga sela ili ueestnika uživacih zadruga-
U starije doba bila je ta vrst imovine po svoj Evropi,
osobito u njemačkih i slovjenskih naroda temeljnim stupo m
gospodarstva. Grospođarska obćina bila je takođjer političnom
obćinom; ustrojba te najvećimi povlasticami odlikovane obćine
dojimala se je s toga podpunoma i redovito vrlo blagotvornim
načinom svega gospodarstva. Kad je poslije obćinarstvo u obće
uzelo propadati, onda uzeše i obćinsko dobro, zajedničku ili
zadružnu imovinu lišavati predjasnjega sgodnoga ustrojstva, a
njemačka poslovica: „GresammtgAit — verdammt Grut" (zajednička
imovina — prokleta je imovina) očevidnim označuje načinom,
kakvi su onda bili obćinski pašnici, obćinske šume i
druge obćinske zemlje.


Hrđjavi ukoni te vrsti imovine, kakova je dosele bila^
izadjoše na vidjelo u južnih zemljah mah otimljućim ogolećivanjem
svieh obćinskih zemalja te s toga lasno shvaćamo, zašto
je i Veseli u svom spisu namah medju prvimi priedlozi označio
najboljim jamstvom valjane kulture absolutnu imovinu, ili


^ Ü 18. brojn gospodarskoga tjednika c. kr. miiiisterija za poljodjelstvo


g. 1870.; „Ogradjivanje je kulturnim elementom zagajivanju".
HAriHlaAdM