DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 204 - one
tri prije spomenute prve kategorije vlastnictva, naime ne


obterećenu obćinsku imovinu, kojom imade u obćinske


smjerove gospodariti sama obćina u vlastitoj režiji, ili ju da


vati u zakup, za tiem ne obterećenu državnu i posebnicku
imovinu. Ipak je baš najnovijoj dobi za rukom pošlo iznieti na
vidik valjanost te cetyrte vrsti imovine, dapače i mnoge joj
prednosti, kojimi nadkriljuje tja i posebnicku imovinu. Spominjemo
u najnovije doba nastajuće šumske zadruge, za
tiem sirarske zadruge, koje će se po svoj prilici po malo
pretvoriti u veće alpske zadruge, i takove druge zajednice.
Ako se baš u takove zadruge mogu sdružiti i različiti pojedini
vlastnici, ođržav valjanost individualnog im vlastnictva, dopustiy
pako, da se i njihovom imovinom zajednički upravlja,
to će ipak tim zadrugam biti pravim zavičajem zajedničk a
imovina , t. j . zajednička šuma, zajedničke alpe i paše spađajuće
zajednici uživalaca.


Ondje, gdje je takova zajednička imovina tolika, kolika
je na krasu, bit će težko, dapače ne moguće pristranit ju posvema,
ali i ne obziruć se na to, trebat će da uzmemo na um


..... ´
nije li dapače održaj zajedničke imovine glede mnogib priedmeta
po kulturu probitačan i nuždan. Pri tom se mora dakako
prije svega na um uzeti, kako da se bolje ustroji zajednička
imovina.


Obično sudi sviet, da je zajednička imovina ono isto, što
je i obćinsko dobro (svačijina) i da se tako s njim postupati
ima. Ne ćemo da iztražujemo, da li se to i u cislitavskib zemljak
mah otevše mnienje sudara sa 288. §. obćinskoga gradj.
zakona, kojim hoće da se brane, a po kojem obćinsko dobro
mogu svi obćinari uživati, dočim u zajednici, o kojoj se ovdje
radi, redovito samo posjednici stanovitih dobara, često dapače
članovi različitih obćina uživaju posve ustanovljena, prema potrebi
kuće odmjerena, kadšto drugačije utvrdjena, s posjedom
zemlje spojena prava drvarenja, paše, sakupljanja stelje i dr.
Pošto se tuj redovito radi o stanovitih uživaćih pravih, to
ucestnici tieh prava pobijaju pravo obćinske uprave poliežuće
iz obćinskoga zakona, po kojem bi ova u korist obćinske imovine
ili u smjer gospodarskih poboljšaja smjela preinačiti to
uživaće pravo. Iste su napremice po Veselom (na str. 33. njegova
spisa) i u krajini. Da možemo postići takove gospodarske