DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 205 -^


poboljšice, treba i tuj drugili sredstava, nego li što ib može
namaknuti obćinska uprava.


Ta su pako sredstva najpace ova: ustanov a uživaćih
praya pojedinih zajedničara, odkup po kulturu štetnih uživaćih
prava u zamjenu za zemlje treće kategorije, pretvorba ostalih
uživaćih prava u uživaće dielove , ili gdje takova pretvorba
nije moguća, ustanova uživaćih prava istim načinom, kao što
to biva uredjujuć služnosti, sastavba propisa, te ustrojba uživalaokih
zadruga (šumskih, pašnih zadruga) s posebnimi pravili,
utanaćba naredaba, kao što se ima stvoriti osnova radnje i
postaviti posebni zadružni i upravni organi. Takova je regulacija
uživaćih prava i organizacija zadruga nuždna toliko glede
obćinskih šuma, koKko glede obćinskih pašnika (obćinskih
alpa i dr.).


Dosta nam je jedan jedini primjer, da dokažemo, koliko
se lakše možemo dostati izdašnih gospodarskih poboljšica zajedničkom
imovinom nego li obcinskim dobrom. Nevolju, na
koju Veseli na 74. str. svoga spisa s punim pravom navaljuje,
što pojedinci sieku i prigotavljaju goru u šumah, koje su obcinskim
dobrom, lie može se, dok pravne napremice obćinskoga
dobra postoje, nikako a i u samih služaćih i a običnih obćinskih
šumah, samo vrlo riedko i uz velike žrtve pristraniti, do-
Km u zajedničkih šumah, ako su uživaća prava pojedinih zadrugara
pretvorena u uživaće dielove, odbor zadruge obavlja
to obdjelavanje gore, tu drugu šumsku rabotu, gradnju puteva
i dr., upotrebljujuć radinu snagu zadrugara omjerice prema
uživaćim đielovom, ili plaćajuć radnike šumskim prihodom, ili
pako gotovim prinosom zajedničara po istom omjeru. Pretvorba
pojedinih uživaćih prava u uživaće dielove (ti su dielovi idealni,
poput dionickihili radničkih đielova) donosi uz mnoge i tu korist,
da takovi dielovi postaju predmeti vrednote, kojih u nuždi
prodati možemo, ne treba dakle posjednik kao sada, osobito posjednik
šume zatirati svoga posjeda, siekuć više nego li bi smio,
a tim je dieloyom tiem veća ciena, cim se bolje čuva i podiže
zadružna šuma.


I pri toj četvrtoj kategoriji vlastničtva zadaća je razgodaćega
postupka, da svakoj uživalačkoj zadruzi iz ukupne sglobine
obćinskoga zemaljskoga posjeda na desnom mjestu izluči
zajedničke paše i zajedničke šume i da ih bez tudjih oključaka