DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 206 —


zadruzi doznaci k jednu pako ustanovi uživaća prava svakoga
pojedinoga zadrugara i pretvori ili u idealne uživace dielove,
ili pako da ik drugim načinom odkupi i uredi, da zadružna
pravila sastavi, da po tom ponamjesti organe, te sastavi propise
za osnovu radnje i druge udesbe a tiem načinom stvori
podpunoma uređjenu zajedničku imovinu, nadzor pako da priedje,
u koliko se tiče šuma, u ruke poljskoga redarstva, cim se razgodaći
postupak dovrši.


AH uz to nije zabranjeno, gdjegodj probitačno bude, da
obćinski organi obavljaju poslove zadružnik organa, ili da obćinsko
dobro ostane takovim bar u prvi mah, vazda pako moramo
zaktievati, da se to obcinsko dobro posve drugim načinom
sgodnije uredi, nego li je dosele bilo.


Pisac je g. 1875. na imanju Arnoldsteinu koruške vjerozakonske
zaklade prigodom odkupljivanja služnosti upriličio
takovu šumsku zadrugu a po tom je primjeru u prosinačkom
svezku središnjega lista za ukupno šumarstvo g\ 1875. pokušao
predočiti bitnost i smjer zavoda šumskih zadruga, za tiem način,
kako se imadu stvarati, te ustrojstvo i preupriličbu iiživacega
prava u uživaće dielove, napokon sva druga jamstva
dobroga gojenja šume takovim načinom, da se usudjuje u svih
tih stvarih uputiti čitaoca na taj spis, u kom ima i obrazac
ugovora i osnova pravila za takove zavode.


Istim načinom, kako šumske, tako se stvaraju i pašne zadruge
namjesto dosadašnjih bezpravilnih obćinskih pašnika. I
tuj se ustanovljuju prava opredjelbom, koja stoka imade pasti.
da li samo goveda, i da li se namjesto goveda može dogoniti
na pašu i drugu stoku te kojim omjerom. Ako bi ustanovljuju6
taj omjer uglavili, da u šumovitih predjelih mjesto drugoga
blaga može na pašu prema kvaru, što ga čine, samo manji broj
koza, ako ih ne bi posve izldjucili, to bi onda bar postigli, da
se mjesto koza drugo blago nabavlja. I u drugu ruku valjalo
bi pašno pravo urediti razdiobom pašnika u kotare, opredjelbom,,
gdje se smije pasti, razlučbom različitih vrsti stoke, ustanovbom
trajanja paše, nastojanjem, da se po pašnicih zatre nevaljala
travurina i drača, a da se razgrće balega pasućega
blaga, napokon neka se stvore ustanove ob ogradjivanju, o suhih
ziđovih, pastirih, progonih, napojištih i dr. Premda bi mnoge
tih ustanova sada Jos pretjecale prvobitnu naviku i um kra