DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 35     <-- 35 -->        PDF

" — 207 —


jišnikov, i premda ne bi imale gdje uspievati, to bi ipak uvrstba
takovih ustanova u izprave o regulaciji i propis, da odbor zadruge
ima pravo takove ustanove uvoditi^ sve pomalo životom
nadahnuli mrtva pismena tih ustanova.


Izvedba razgode. — Drugi poslovi.


Izim prave razgodbe, o kojoj smo dosele govorili, 1 j . izim


prielicbe dosadašnjih napremica viastnictva u spomenute četiri


nove kategorije vlastniStva povjerena je razgodaćim organom,


dok razgadjanje traje, i regulacija svih onih pravnih napre


mica, koje takove uz razgodbu prema propisu ne mogu obsta


jati niti medju samimi ucestnici, niti međju njimi i trećimi oso


bami, za tiem povjerene su im ustanovbe, koje trebaju, da se


razgodba izvede i da se učestnici dostanu posvema uredjenih


napremica. Tim se organom imadu pridieliti razpre za medje


međju obcinami i medju pojeđinimi učestnici, da o njih raz


pravljaju i odlučuju. Po tom se uredjuje na brzu ruku i o što


manjem trošku, te bez zapletaja pravno stanje ondje, gdje katastracija
još nije podpunoma obavljena i gdje nema uredjenih
zemljištnika, kao na spomenutih kraških pređjelih.


Sastavba zemljarinskoga katastra i zemljištnika nije sa
razgodbom toliko spojena, da bi se jedan posao mogao toliko
dojimati drugoga, ili da se jedan mora obaviti prije nego li
drugi. Gdje je katastar i zemljištnik gotov, lakše se obavlja
razgodba, a gdje se prije ovrsi razgodba, u velike brže napreduje
onaj drugi posao i ne treba nikakva popravljanja ili podrugacivanja
poslije razgode. U njemačkih zemljah obaviše prije
sad jednu sad drugu. Isti pako organi ne mogu i jedan i drugi
posao k jednu obavljati, jer im je posve različit smjer i jerbo
za jedan treba više vremena, nego li za drugi.


Za svaku razgodbu moraju se točni zemljokazi napraviti
to 0 starom, to o novom posjedu, a po tom treba izpraviti i
kataster i zemljištnik. Pošto austrijski katastralni zemljokazi
posvema dostaju, gdje se za tiem ide, da se vidi, koliki je sadašnji
posjed, i pošto se ti zemljokazi u krajini istom u najnovije
doba sgotavljaju, to mogu naprotiv razgodaci zemljokazij
gdje su po katastralnom propisu sgotovljeni, nadomjestiti katastralne
mape, ako je do toga, da se vidi, koliki je i koji novi
razgodbom poMeni posjed 5 mogu se dakle u pojedinih sluca