DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 208 —


jevih i ostali katastralni poslovi obaviti, po cem bi se u korist
državne blagajne prištedili veliki katastralni troškovi; bilo da
se ili posve iznovice sastavlja, ili ako je katastar već gotov,
da se prerađjnje zemljištnik.


Organom obavljajućim razgodbu mogu se i imadu, dok
traje razgodba, povjeiiti oni mnogi uredovni poslovij što ih treba
obaviti po šumskom zakonu. Kao što već predocismo, njihov je
zadatak stavljajue glavni položni nacrt izlučiti zemlje, koje se
u napredak imadu po šumskom zakonu smatrati šumom, isto
tako treba im povjeriti đozvolievanje krčenja i razdiobe obćinskih
šuma, za tiem izluebu branjenica, ustanovbu osobitih propisa
za te branjenice i dr. Tom će se povjerbom lasno provesti
naredbe, što ih je prema njihovoj podpunoj vrednoći ocienio g.
Veseli, dočim bi ta provedba uz druge okolnosti vrlo tegotna
i draga bila.


Uz razgodaći posao povjerava se istim organom u zemljah,
gdje ima posebni zakon o vodnom pravu i provedba toga zakona
o vodnom pravu, u koliko se tiču predmeta razgodbe;
povjerava im se dapače sbog njihove osobite praktične vještine
često i obava važnijih posala, koji se tiču izvedbe vodnih
gradnj a i dr. Kako već gore spomenusmo, ižkazaše razgodnici
u Hesen-Kaselu od god. 1868. do g. 1872. 729.402 metra
duljine i 360 hektara površine vodnih gradjevina, što su ih za
razgodaćega posla udesili. Na Krasu spada nastojanje oko toga,
da se ublaži oskudic a vod e međju najvažnije mjere zaplodjivanja
Krasa, kao što je to g. Veseli pripomenuo, ßazprav-
Ijanje o zidanju eatrnja po selih, opredjelba zemljišta te
osnivanje vodovod a i druge takove udesbe spadaju medju
najvažnije poslove razgodaćega postupka. (Dalje sliedi.)


Druga banska imovna občina i njezini čisti dohodci,


(Sa šumarskog gledišta razložio nadšumar Gust. Pausa.)


Premda imovne obćine već više godina obstoje i premda
je njihova važnost u šumarskom pogledu nepobitna, to se ipak
tako malo čuje o njihovom obstojanju^ da si oni, koji nisu s
ovimi institucijami pobliže poznati ^ jedva mogu stvoriti pravi
pojam takovoga dobra.