DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 220


Po intenzivnosti vatre, koja se je pravcem vjetra od jugozapada
prama sjeveroiztoku širila, moglo se je umah sjegurno
suditi, da će nadzemni djelovi vatrom zahvaćenih mladih
stabalca sasvim uništeni biti a na onih mjestih, gdje je gorivo,
sastojeće od trave i drugoga omanjega drvlja gušće ležalo, da
će takodjer i žile stabalca sasvim ili djelomice izginuti.


Kod posvemašnje oskudice vode prestao je požar uzprkos
mnogobrojnomu nastojanju ljudi, tek četvrtu noć na skradnjem
od goriva procištenom prosjeku iztocnoga kraja šume, a u tom
pomagala je ljudsko nastojanje znatno promjena pravca vjetra.´
Uništenje bijaše gotovo a pred očima ležeći šumski prizor iZ´
gledaše vrlo žalostan!


Na garištu stajahu skoro posvuda uzpravce opurena i pocrnjela
nalada stabalca s naježenom korom, a izmedju toga bilo
je vidjeti sažežene panjiće i pepeo od izgorena drva; svagdje
pako pokrivala je tlo vrsta pepela, a gdje je prijašnji nuzgredni
nasad, sastojeći najviše od jasena, briesti i grabova, kao granje
ostao, dospio je požar na njegovih deblih do visine prevlake
mahovine.


Oćevidni znaci, kao što i razgledanje prividno slabije zahvaćenih
stabalca dokazalo je nedvojbeno žalibože: da je mlada
sastojina posvema izginula, a spomenuta nuzsastojina daje,
premda za sada još u životu, ipak u dosta velikoj opasnosti.


Žile ogromne množine mladoga drveća ostale
su pako na sreću neoštećene, a od njihove snage
moglo se je očekivati, da će se one sjegurno opet
razviti, i to na skoro.


ßadi ove posliednje važne okolnosti i buduć da to nije
bilo moguće radi vladajućih odnosaja brzo obaviti na tako velikom
prostoru, nije se moglo ni misliti na sjecenje izgorenoga
drvlja. Veoma je dvojbeno, da li bi to sjecenje od koristi bilo,
jer uz tvrdo skoro veo osušeno drvo lahko bi se bio mogao
razciepati korjenov vršak stabalca, a u svakom slučaju mogli
su se očekivati izdanci nalazećih se vrsti drveća samo onda,
ako se oporave obližnji obumrli pupoljci, koji bi se lahko bili
mogli kod vSJeSenja uništiti. Moglo se je dapače nadati, da će
obumrla stabalca, ako se.na miru puste, gusteć s novo
oćekivanimi izdanci, ove posliednje do jednakoga porasta pomagati,
što se je sve takodjer poslije i obistinilo.