DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 222 —


obijuh nadopunjuju, i da nastoje medju sobom ravnovesje uzdržati,
a kao posljedica toga mora se smatrati, da se najprije,
kad se poremeti sumjera medju ovimi silami rastenja i branjenja,
pokaže nastojanje za oporavljenjem, a naskoro da se opet
izjednače.


Malo dana iza podpunoga ugašenja požara izliela se izdašna
kiša i nastalo dobi primjereno toplo vrieme, usljed cesa
se je vegetacija brzo razvila i posvuda bujno prerasla.


Iz niže sliedecega pregleda rezultata nekoga 12. travnja


t. g. pred poöetkom vegetacije, dakle upravo četir i godin e
poslije požara nagore spomenutih stabalcib preduzetoga
pregledavanja opazio se je godišnji porast u visinu i u širinu,
i u obće valja uz to spomenuti, da je yrieme g. 1874. i 1876.
dosta vlažno i povoljno bilo, a ljeto g. 1875. i 1877. jako vruće
i više tjedana zasebice bez kiše, a mnogo žaljeni svibanjski
mraz god. 1874. naškodio je vrlo na mnogih mjestib mladoj
sastojini. . -.
Eazgledajuć ovu šumu, i to već od proljeća 1874. obično
svake godine, moglo se je s punim zadovoljstvom opaziti, da
pomladak izgorenoga drvlja naglo, cesto i nenadano napreduje.
Medju .,mlađimi sjemenjaci", koji su prvih dvih godina u obće
a sada samo djelomice uzpravce stajali, izraslo je više panjića,
od kojih su obično dva jačega porasta, drugi pako jedan, a na
svjetlu tri tanka i kratka, djelomice pako i kasnije izrasla.


Ovim pomnoženjem sastojine postala je ista u obće a na
nekih mjestih osobito mnogo gu.sća, nego što je prije požara
bilaj iz cesa se s jedne strane može razpoznati jakost rastenja
žila, s druge strane pako bojati se je — barem za ovaj ćas —
da bi se mogao ovim pomnoženjem stabalca izgubiti
značaj krup nogorice, a umanjiti masa i tehničko
svojstvo stabalca uodrasloj dobi, cim bi
mogla nastati nužda, da se promjeni način uzgoja.


Gusta sastojina veoma je povoljno djelovala do sada na
jednaki porast osobito hrasta, čiji je porast daleko mnogo ljepši
nego što inače običava u ovoj dobi biti kod biljka , izraslih
iz sjemena. Sadanja sastojina pretekla je već na mnogih mjestih
takodjer i visinu prijašnje;, kao što se to može vidjeti na
djelomice još stojećih izgorenih sjemenjacih, nu gdje gdje i nije
dosegla, što opet naslućivati daje, da su ondje mjestni odnošaji