DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 51     <-- 51 -->        PDF

" 223-^


stvaranju korjena manje povoljni bili, ili da su žile odvažanjem


drva ozledjene a moguće i vatrom ponešto zahvaćene bile.


Ctiđnovata je kod hrastova množina granja na kraju mladica
g. 1876. pa i to, što je visina mladica iste godine kod mnogih
stabalca znatno manja nego ona prijašnje i sliedeće godine.


Da li će iz mnogobrojnih sada izraslih panjića naravi
drvlja pripadajuća „stabla krupnogorice" moći izrasti i da li
hoće, to je znamenito gospodarstveno pitanje, na koje si mora
zaista budućnost odgovor pridržati. Razgledanje života stabala
i naravskoga čišćenja sastojine čini se međju tim kao da dopušta,
potvrđjujući odgovor na to pitanje. Sada već bo opaža
se nadvisivanje jednoga stabalca nad drugim, i veće razširivanje
kao što jace razvijanje granja, premda drugi izdanci —
kojim se u ostalom ne imadu pribrojiti oni^ od kojih su obilno
1 do 3, već potišteni, tanki i kratki, te se ne mogu više uzpravce
držati — isto tako jaki porast kažu, da ih se mora za
bližnje doba još uvjek kao natjecatelje smatrati. Nadvladale
jedne ili druge glavne mladice, što će se svakako naskoro dogoditi,
pošto za obe i u njihovom priključenju za mnoge druge
na uzkom prostoru dalnje obstojanje moguće nije, to će u toj
mjeri, kad posliednje iz natjecanja izstupe, sadanja, još namnoge
mladice razcjepkana djelatna snaga žila obracena ostati
jedinomu preostalom glavnom deblu, a od toga časa očekivati
će se brži napredak u porastu žile, u koju bi se onda, pošto
je tako podpunoma izravnan poremećeni jednaki porast, i pošto
je tako izključivo samo jednomu deblu obracena djelujuca moć
sve njihove snage, moglo pouzdati, daće moći istomu opet podieliti
značaj krupnogorice.


jedva se može takođjer dvojiti, da će sadanja sastojina
krupnogorice u svršetku dobe porasta i u svojoj izgledanoj
sjecnji za nekoliko godina zaostati, računajuć
u to zapostavljen je prirasta i ono vrieme, koje
će do svršetka naravskoga procesa čišćenja, osobito
pako do iztisnuća uatjecalica istoga podanka
j 0 š t e p r 01 e ć i.


U ovom gubitku leži gospodarstvena znamenitost kata.
strofe, te ce se ista svakako u svoje vrieme pokazati uspjehom


gospodarstvene koristi, bud tim, što će kod obustavljenja izprva
izgledane obhodnje glavni prihod u odraslo doba niži biti, bud,.