DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 22B —
Opazka. Ka). Našla se je i treća mladica duga 1280


m. m., a 15 m. m. dolnjega promjera. Ista je imala samo tri.
godine, kukavnoga rasta, te bila nadraatena svojimi natjecalicami.
Pokušajna stabalca stajahii u srednjem sklopu izmedju
hrasta i briesta.
K b) i c). b) imadjase još jednu, c) pako dvie trogodišnje
mlađicej tanke i kratke, od drugih vec nađkilljene. Pokušajna
stabalca bijahu medju hrastovi i jaseni u gustom sklopu.


K d). Iz ovoga podanka iznikle su dvie znatno kraće i
slabije mladice, koje su bile u gustoj sastojini izmedju hrasta
i jasena. Njihov napredak porasta jest u obće neznatan, što se
najprije može pripisati zaklanjanju mnogo snažnije uspjeloga
susjedstva.


Napredak porasta pregledanih stabalca jest u obće povoljan,
kadšto i nenadan, te dokazani uspjeh pokazuje osobito:
da je četverogodišnja visina porasta onu dvostruko stari"
jih bivših sjemenjaka sasma, paee gdje gdje više nego dvostruko
pretekla. Doda li se k znatno pretežnijoj sili jedne mladice
takodjer onu drugoga, obično višega i jačega panjića, to
se vidi, da je požarom na drvlju nanesena šteta već višestruko
nadoknadjena, te daje djelatna snaga žila u podpunom
svojem znamenovanju, Nu ipak se mora spomenuti, da će ovaj
uspjeh te k ond a nadoknaditi izgubljene uvjete vriednosti sastojine,
koja se je očekivati imala, ako se o tom gore izrečena
očekivanja izpune.


K promaku ove gospodarstvene svrhe pripomoglo bi zaista
već sada polag potrebe umjereno obavljano i cesto opetovano
sjecenje onih stabalca i njihovih panjića, koji će neko vrieme
opet prerasti, a njihovo iztisnuće može se i naravsldm putem
očekivati. Nu veličina zadaće i ogromnoat pri tom pokazavših se
troškova jesu tako znamenite i jedva pobjedive zaprieke, da je
za sada najbolje očekivati skore u Sinke sjene, poslije kojih
će trebati tada možda potrebne mjere odrediti i obaviti.


Preostaje još, da se spomene o prijašnjoj nuzsastojini, koja
u nekoliko hrpa čini sadanje granje, da je ista vatrom više
oštećena, nego što se je u prvi mah po prilici slutiti moglo.
Kod jednoga diela tih debla izrasli su mnogobrojni panjići,
usljed cesa su ovršci osušili a deblo malo po malo prama dole
izginulo, te je radi toga nuždno, da se ta stabla umah posieku.


Adolfo Danhelovsky, šumarnik.