DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 54     <-- 54 -->        PDF

226


Trieslovina i šumska nuzporaba.


Današnji dan prešlo je žalibože u zao običaj, da se od
svega starodrevnoga smijuc odvraćamo ^ kao da se ne bi sve
ono, što su naši stari znali i radili, sa sadanjim duhom vremena
sudaralo ; pače mi se danas stidimo i zagovarati stara
izkustva, pređmmevajue, da dobro može biti samo sve ono, sto
je novo. To je takođjer uzrokom, da se uvjek s najrazlicitijimi
stvari i s najrazlicitijimi predmeti novi pokusi prave, a zaboravlja
se posvema, da su isti bili već našim starim dovoljno
poznati, nu da su baš upravo radi propuštanja starijih izkustva
i s neobzira na starije knjige, koje se je gdje gdje u kutu sagnjiti
pustilo, opet propali, da se napokon na novo kao nove
ideje pomole. Kad se ne bismo stidili radi „naprednjackoga
duha" stare požutjele knjige pročitati, to bismo se Šesto osvjedočili,
da su mnogi od ovih novih, znanstveuo razjašnjenih,
višegodišnjih rezultata iztraživanja uzprkos njihovoj neoboiivoj
važnosti za obće dobro i obrtnost, našim starim već davno poznati
bili. — Koliko se na pr. ne hvali i veliča izumitelj Lefaucher-
pušaka! Pa zaista naši su već pradjedovi priredili slično
oružje, samo praktičnije nego što mi, jer su njihova šibčišta
(Patronenhülsen) bila od mjedi i višekrat se nabijati mogla, o
cem se možemo u starinskih oružanah osvjedočiti. Ovo nehajstvo
napram starim izkustvom i iznašašćem uvuklo se je u najraznije
grane znanosti i prakse; pa i dan danas, gdje si,je šumarstvo
njemu pripadajuće dostojno mjesto prilično steklo, te
ga i nestrukovnjak dosta živahnim okom prati, gdje razna
znanstvena pitanja i prepirke, koje u ovu struku zasiecaju,
sveobću simpatiju nalaze, preostala je još uvjek žalos^tna uznositost,
te se, kao što i nekada, tako i sada sve „staro" kao
neuporabivo zabacuje.


Od neko doba je na dnevnom redu pitanje o zaštiti šuma,
koje je doživilo najžešćih prepiranja; ali i o raznih šumarskih
porabah pojavljuju se svakovrstna mnienja, te nas iz poznate
čežnje za novosti svaki dan iznenadjnju nove ideje, kod kojih
se samo to previdi, da potiču od naših starih.


Tako se na pr. čuje već duže vremena glasna tužba na
nedostatnu množinu sredstva za strojbu, te se radi toga revno
nastoji, kako bi se tomu tako zvanimi „suros-ati" doskočilo