DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 56     <-- 56 -->        PDF

-^ 228 —


priredjivanja kože izvrstno rabiti; a postupanje kod toga ovako
se opisuje:


Resulja mora se najprije u mjedenom kotlu kuhati, pa
onda u mjedenib posudaK do temperature životinjske topline
oMaditi, a tada mogu se kože u nutra staviti. Cim se češće
ova lušija izlije a nova priredjena opet nalije, tim brže teče
strojba i tim je bolja dobivena koža. Strojba s hrastovim trieslom
da se s ovom metodom ni prispodobiti ne m.ože.


Po Hermstädtom učinjenom izvadku bila je u takovoj lušiji
teleća koža u 30, a govedja u 60 dana gotova, đocim se
po Bautschu resulja može samo za priredjivanje podplatne kože
rabiti.


Po viestih iz „Gotta´sche Handelšzeitung" odpremljeno je
g, 1765. u Irsku 71.826 resuljom napunjenih bacava za strojbu.
A kad se je već u 18, stoljeću s gore spomenutimi tvari, kao
sto pripovieđanja pokazuju, izvrstnu strojbn i dobru kožu proizvadjati
moglo, zašto se to ne bi i danas?


Raznovrstnija poraba trieslovine ne bi bila samo od sveobće,
već i za strojbare od posebne koristi, jer pomanjkanje
jedne ili druge trieslovine ne bi mienjalo niti priredjivanje niti
upotrebljivanje kože.


U interesu veleposjednika zemljišta odnosno posjednika
šuma željeti bi bilo, da bi se raznim, u šumi se nalazećim, do
sada nerabljenim trieslovinam važnost pribavila, a tim bi se
gospodarom omogućilo, da mnoge do sada kao šumski korov
označene šumske plodine učine znamenitimi plodinami neke do
sada neslućene šumske nuzporabe (nuzgredne koristi).


A. N. Schultz.
Iztraživanje posljedaka postignutih prigodom pro-
red|ivan]a mladih sastojina.


Napisao nađsumar (TUStav Paus a u Petrinji.


1. Iztraživanje.
1. Mjesto. Lugarski srez br. 10. Utinje III.^ Veličina
63-^g bektara. Iztraživanje bijaše 9. srpnja 1878.
2. Opis mjesta. Predbrežje 416 m. nad morem. Treća
neogena tvorba, zemlja zdravica, lajta-vapno; gornji naslog