DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 57     <-- 57 -->        PDF

, -™ ´229 —


ilovast, pokriven frižkim lišćem i s dovoljnim slojem crnice.


I. razred vrednote tla.
3. Opis sastojine. Kesten pomješan sa krastom i grabom
popriecno 21-godišnja sastojina, dobra porasta i sklopa,
izrasli iz panja i izdanaka.
4. Postupanje. Suma nije bila još proredjena. U istoj
bijaše četvorna pokusna ploha od llOSQ met. pravokutnim
strojem izmjerena i koljem obilježena, pa onda proredjena. —
Sjecnju proredjena kolja obaviše tri težaka, i to svaki u 1 sat
15 žasova, ukupno dakle 3 sata 45 časova.
Za oklaštrenje trebalo je u svemu 5 sati. Snašanje kolja
sposobna za gradju 45 časova, ßazciepanje, snašanje i naslaganje
drva za ogriev ukupno 8 sati 15 časova. Cieli potrošak
vremena za proredjivanje iznosi 17 sati 55 časova, od česa je
trebalo:


3 sata 45 časova ili 20% za posiečeuje
5 „ — „ „ 27% „ oklaštrenje´


?? 7J 11
55 45 T} V 4% „ snašanje kolja za gradju
11 15 1") 49% j) razciepanje, snašanje i na-


V


slaganje drva za ogriev.
Kod toga radila su u svemu, kako je već spomenuto, tri
težaka. Dobiveni materijal iznosio je:
a) drva za gradju 11 komada 6—12 cm. debljine u sredini a
5 do 9.,j cm. duljine, u svemu 0"384 kbm.
b) drva za ogriev 8.5 prostornib metara . . . 2"186 ,,
Ukupno 2-519 kbm.
i to 157o drva za gradju, a 85V,j drva za ogriev. ,
Novčana procjena (polag cjenika za g. 1878.) za 1 tvrdi
metar kestenova drva for. 4.^^3 po tom
za 0*384 tvrdoga metra 1 for. 70 nov.
za 1 prostorni metar klipovja 30 n. po tom
za 3^2 prostornoga metra ... . 1 „ 05 „
Ukupno 2 for. 76 nov.


Čisti doliodak. Potrošak kod dobivanja ne uzimlje se
u obzir, jerbo šumsko-gospodarstveni ured neizrađjuje šiimske
proizvode u vlastitom podhvatu, vec ib prodaje na panju u sirovom,
s toga proteže se cjenik uključivo na sirovine.