DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 21     <-- 21 -->        PDF

" 117 ~


prenese li se to na šumsku industriju: ne valja li ravnateljstvo,
to ne valja ni cielo Aumsko podčinjeno osoblje.. To vriedi kod
svake grane gospodarstva, a potvrdjuju to i nebrojeni dokazi
u čovječjem društvenom životu i u svih strukali.


Aiex. Nik. Sckultz.


Izkaz 0 uspjehu šumsko-gospodarstvene obhodnje
druge banske imovne obćine u gospodarskoj g. 1878.


,,Obračun o u|}ravi imetka inia biti podp-on t. j .


đa mora n svakom potrebnom i (razborito) željenom


smjeru pomo<5ju brojka govoriti i odgovarati/´


(Wesse]j : j,Obračun dobivanja plodina.")


Koli je potrebno, da se pomenuta izreka u podpuuom
svojem obsegu za svake prošle gospodarstvene godine na uspjeti
vlastitoga gospodarstva protegne, da se ne podade umišljenim
nazorom o uharnosti upravljanih šuuia, đa se točnom uzpostavom
financijalnO´gospodarstvenih momenta o „imati i dati´´
na čistac dodje, a da se svakojake rak-rane liece, protumačio
sam u jednom od prijašnjih svezaka u sastavku o skrižaljkah
čistoga iznosa.


Nijedan šumski upravitelj, kojemu dobro njegovoga šumskoga
posjednika na srcu leži, ne će propustiti, a đa si o postignutih
rezultatih u gospodarstvu točan račun uzpostavom
izkaza o uspjehu ne pribavi, te će svoju vlastitu djelatnost kao
što i posao gospodarskih glavnica točno izpitavati, da može
tako nedostatke izpraviti, te vidjeti, gdje je nužda da se naj^
prije pomaže.


Kakov se je uspjeh pokazao prošle godine 1878. u gore
pomenutoj imovnoj obćini, to ću u sliedećem pokazati, a ujedno
eu i pripomenuti, koliko bi željeti bilo, da se iz drugih krajeva
slični podatci u ovom listu sakupe, čim bi se vremenom dobio
toli potrebni materijal za razsudjivanje uharnosti hrvatsko-slavonskih
šuma. a moglo bi se većom sjegurnosti postaviti pravilo
0 računu za kamate, koje se imadu po pravdi i duši podstaviti
kod kupovanja i prodavanja, ekspropriacija i drugih
kojekakvih financijalnih operacija u šumskom gospodarstvu.