DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 121 —


U šumu bilo je utjerano na pašu;


5,319 komada konja i goveda


6,339 „ krmadi


131 „ ovaca i koza; po čem se vriednost
šumske paše na 11.165 for. računa, t. j . prava faktična vriednost
šumske takse za utjeranu marku, koju sjednačujem sa
vriednosti šumske paše, jerbo se prava vriednost iste po jedinstvu
ploština neda sjegurno ustanoviti, Čemu nam danas još
0 matematično sjegurnoj procjeni te porabe dovoljni podatci
manjkaju, a da se ti postignu, moraju se na svakom mjestu
s, pokusi dobiti. Obračun vriednosti paše po broju i vrsti utjerane
marve i po jevtinoj ustanovljenoj cieni, uz koju se je za
cielo vrieme paše za konja I for., za govedo 80 nov., za krmče
1 for., za ovcu i kozu 30 nov. u račun uzelo — štiti od praetium
affectionis.


Šumska žirovina, premda procjenjena za´ utjeranje od


18.842 komada, može se isto tako tek, pošto se upravo utjeranje
sbude, u račun uzeti, pošto nije mogao jedan dio žirovine
radi nastale poplave u poplavljenom dielu zeinlji.^ta, a drugi
dio opet u bukovoj šumi.radi osobito izdašnoga dohodka u porabu
doći, jerbo su male šumice imale sjeme davati, te su ih
njikovi posjednici uporabljivali.
Po tom unišlo je samo 2721 komad, a njihova žirovinska
vriednost računa se na 6802 for. 50 novč. Napose moram spomenuti
šumske zločine i kradje, koje u ovdješnjoj okolici omasnu
ulogu igraju. Tečajem godine sbilo se takovih slučajeva :