DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 27     <-- 27 -->        PDF

123


Od toga predalo seje 46 sudbenomu stolu, 1750 kotarskomu
sudUj a ostalo političkim okružnim uredom na uredovanje;
a do odsude došlo je od toga po sudbenom stolu 7, po
kotarskom sudu 221, a po političnili oblastih 732, ostatak ostao
je neriešen u stojećoj još iztragi.


Pokaz lovnosti razdielio se je na 19 lovačkih revira i dao
u zakup. Lovska zakupnina dobacuje na godinu 134 for, 83 nov.,
te odpada po tom na godinu po hektaru 0.69 nov.


Troškovi iznašaju po hektaru i to:
ravnateljstvo (zastupajuće tielo) . . 7 nove.
uprava (šumski ured i šumari) . . 37-5 „
šumska zaštita 21.4 „
zemljarina i obciniski razporez . . 26.8 „


Ukupni troškovi po hektaru . 92*7 nove.
Po tom iznaša cisti iznos za god. 1978:


Conto dobitka i gubitka.
Primitak Izdatak


for. ne. for. uc.
Prodano drvo
Vrieđnogt drva izdanoga
na služnost ovlaštenim20,925
25,427
78

Zemljarina i obeiuski razporez

Place šumskoga osoblja
6,092
11,227
Istim vriednost 11,165 40 Odšteta zastupstvu 1,607
„ poraba žira 6,802 50 Kulturni troškovi 909
Lov i ribarstvo
zakupnina za šumske čistine
^
193
648
73
49
Troškovi uprave
Prepis Ka inventar
956
201
Kamenolom
Poraba šiške
100
105

50
Dio ulivatiteljemznake sudbene
za do806
Naknada šumskoga kvara 2,597 45 Različito 384
Kamati od uloženihvnica
gla689
95 2-2,185
Različito 43 --Saldo na novi račun 46,513
Ukupno 68,698 80 L´kupno 68.698


Po tom ođpada na 1 hektar cisti iznos od produktivnoga zem-
Ijišta po 22jl64-35 hektara — od for. 2.09 ili po Jutru od for. 1-20.