DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 31     <-- 31 -->        PDF

, — 127 —


glavnica uslied nametnuga boda, dobro nam je poznata, a ne


mogn li se ovakove nesreće ponoviti?


Pressler veli nadalje: ne može biti tako velika kao kod
drugib obrta, nu ne treba da kod na pol dobroga gospodarstva
izpod 8 opadne! Napokon je ipak oboje sam sobom stvoreni
osnov, kojega se badava mora u šnmi tražiti.


Skupine šuma, koje su, odaljene od sredstva komunikacije,
za sada ne pristupne intenzivnoj uporabi etata, a ne dopuštaju
bolje unovcivanje do najmanjega opada drva i druge
nuzgredne koristi, ne će se moći silom uvrstiti u stanovitu
brojku dobitne mjere, premda vriednost njihovih glavnica relativno
raste. Da se ovdje veličina dobitne mjere ustanovi, koja
bi mogla udovoljiti, moralo bi se sve one dohodarstvene faktore
u raćun uzeti, kojim se nije moglo do danas niatematicni
izraz odrediti.


Ako se s toga, ne gledeć na povisivanje uporabne vriednosti
proizvadjanja drva, što se je do sada dogadjalo, te će
se i u buduće dogadjati, uzme u račun, da će vriednost drva
naravskim načinom u istom odnošaju rasti i da to mora, kad
vriednost novčana pada; ako se obazre nadalje na koristonosan
upliv šuma na zdravlje čovječje i po tom cieloga pučanstva
koje zemlje, potekli od stalnih klimatićnih odnošaja,
obitavanja i namirivanja inih nuždnih potreboća; ako se uzme
u racuUj kao što jo prije spomenuto, na mnogih mjestih još
nemoguća uporaba etata sjecnje i druge porabe, to se neće
moći razboritim načinom nikako zahtievati 2^/^-110 ili još možda
više ukamaćiv´anje; a pošto je, kao što sam prije spomenuo,
branio Pressler 2*^/Q-nu dobitnu mjeru za Cesku, to će se ova
imovna obćina, obzirom na sve ono, moći zadovoljiti s ukamaćenjem
od l´l^o? a to tim više, ako se uzme obzir na relativnu
šumsku vriednost mnogih šumskih skupina i njihovoga upliva
na ukamaćenje ovih šumskih glavnica.


II Petrinji, mjeseca ožujka 1879.


Pausa. nadšumar.