DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 128 —


Posredujuće misli.


Ima i medjn slnžecimi šumari mnogo njih, koji pozornošću
prate razvitak šumarske struke koli u samostalnih djelih toli
i u casopisih, a da ne izrazuju nikada javno svojega mnienja,
bud, što to prepuštaju učiteljske stolice zauziniajućim strukovnim
kap" citetom, bud što službenim svojim zvanjem odviše
zaokupljeni, na to niti ne dospievaju.


Yiše je nego što ikada u ovaj cas povoda, da se rekne koju
0 nekom „šumarskom znanstvenom dnevnom pitanju´´, pošto je
pod tim naslovom (1878, kod E, Strausa u Bonnu) izašlo djelo
gosp. profesora dr. Bernharđa Borggrev e ponovilo boj proti
„teoriji čistoga iznosa", koji se je takođjer već do sada žestoko
bio.


G-iavno stanovište nauke „škole nečistoga" i „škole čistoga
iznosa" sveobće je poznato, te već sada posije više od 20godisnjega
tumačenja dovoljno razjašnjeno; nu žalibože po najnovijih
viestih opet se je ponovio napadaj proti posliednjoj, te
se je bojati, da će isti još više pomutiti pojmove, nego što
dovesti u toli željeni sklad zajedničke svrhe i ciljeve
0 b i j u n a ti k a.


Sto veli i što želi dakle g. prof. dr. Borggreve u svojem
djelu? U glavnom sliedeće:


1. Polag „teorije Čistoga iznosa" moraju se obhodnje tako
smanjiti, da postane ne moguć odgoj i priplodak „jakoga drvlja",
kako ga sveobća nužda treba i zahtieva.
2. Po „teoriji čistoga iznosa" predložena gospodarstvena
od 2 do B´/g postotka jest nedostatna i prenizka, te se takova
opravdano želi od 6 do 15 ^o3.
Procienjivanje budućih iznosa troškova i šumskoga gospodarstva
jest nemoguće, a sve na takovih podatcih osnivajuće
se proračunavanje obhodnja, zemljištnih koristnih učina, i t. d.
ne valja i treba zabaciti.
U ovih triJTih točkah leži suština napadaja proti „teoriji
čistoga inosa" te se isti ođuljim duhovitim i poučnim, mjestimice
živahnim načinom analizuje. Ostala isto tako zanimiva tumačenja
0 sjegurnosti i pjihvatljlvosti uložaka glavnice u drvu,
o procjenivosti glavnice drva, o gospodarstvu po činovnicih, o
troškovih za utemeljenje nasada, o slučajnostih gospordastvenih