DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 43     <-- 43 -->        PDF

™ 139 —


Razne viestL


— (Družtvene viesti ) Nanovo pristtipiše kao članovi ovomu
družvu: g. Antun Dadourek, šumski mjernik u Ćabini; g. Franjo Bergvald,
nadšumar u Rakovcu; g. Friđerik Heidnch, kr. bav. nadšumar u Zvieselu
u Doinjoj Bavarskoj (bijaše ve(* od prije Slan, nu poradi nepoznata obitališta
izbrisan iž imenika) g. Josip Pausar, nadgumar u Trakosdanu; g.
Ivan Pujmanu, šumar u Bobinjskoj Bistrici u gornjoj Kranjskoj. Svi ti
skupa jesu pravi članovi. —
Kao podupirajući članovi pristupile nadalje: g. Josip Benakovič,
predstojnik brodske imovne obćine: gg. Ivič i Eajković^ ođborni članovi
spomenute imovne občine; napokon slobodni kraljevski grad Varaždin sa
godišnjopi pođporom od 5 for. au. vr.


Kao predbrojnici šumarskoga lista upisaše se i predplatiše g. Franjo
Pauer, šumski inspektor u Gumniskom u Galiciji; g. Makso Kronberger u
Sze2seny-u u Ugarskoj. —


— (Osobne promjene.) Imenova n je c. k. Šumar Julij Anderka
nadŠumarom kod šumarskoga odjela glavnoga vojnoga zapovjedniČtva; c. k.
nadšumar i šumoprocienitelj g. Eduard Durst c. k. šumarom uz dopust
u njegovoj sadašnjoj službovnoj razredbi; c. k. šumar Emiiij Nikmanu
pro tustavnikom pri Ogulinskom šumarskom uredu; e. k. šumar Josip Urban
c. k, nadŠumarom u Novoj Gradiški; c. k. šumari II. redi Strašak,
Harrer i Bronsil gumari I. reda; c. k. šum. vježbenik August EužiČka
šumarom II. reda i šum. kot. upravitelj u Jasenku; kot. šumar Pavao
Knoblocb iz Zamršja c. k. okružnim šumarom i šum. izvjestiteljem u Banjaluci
(Bosna).
Premješteni : c. k. šumar VI. Vasiljević iz Jasenka u Vojnovič. —
Umr o je : Protustavnik petrovaradinske imovme občine g. Andre
Sučevi č.


— (Uplaćeni družtveni prinosi za god. 1879.) (Nastavak)
Grad Varaždin 5 for; g. šumar Dauhelovskj 5 for; šuiriarski mjernik
Dadourek 6 for; šumar BariŠič 5 for; Šumogojac Filipovtč S fr. 50 nvč;
šumar Bezvoda 1 fr; šumar Ćelija 5 h\ Podupirajuči članovi gg^ Benakovičj
Ivič i Kajkovič po 2 fr; nadšumar Bergvald 1 fr; šumar Renner
5 fr; gospodarski ured petrovaradinske imovne občine za tamošnje družtvene
članove 42 fr; šumar Starj u ime svojih podredjenih mu šumogojitelja
(pazitelja) 11 fr; c. k. gumar Lipperd 5 for; e. k. šum. inspektor Vrbanič
o fr; šumar Pujman 3 fr. — (Dalje u budučem svezku)
— (Obćenita skupština na Krasu.) Svesrdno želeći, da se na
budućoj, skupštini na hrvatskom Krasu, na kojoj če se raspravljati jedno
od najvažnijih pitanja našega stoljeća, sakupi Što veći broj naših društvenih
Članova, uslobodjujemo se ne samo našim prijateljem i pripadnikom
našega domaćega šumarskoga družtva nego i ostalim svim hrvatskim šum.
gospodarom staviti do znanja, da se ta velika ,,kraška skupština" sastaje
već 7 rujna t. g. Mi s toga upozorujem sve prijatelje zelene
stnike, da se zauzmu za što veće širenje te zamisli kao i za nukanje, da
bude skupština u što većem bioju posječena. Potanji program o „kraškoj