DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 140 —


skupštini" objelodaniti ćemo ne samo u svib domaćib dnevnicih i novinab
nego ćemo dotiskati posebni poziv i poslati ga na zahtiev svakomn prijatelju
i pripadniku zelene struke. Da možemo pako što prije i pouzdanije
dovoljan broj stanova za uSestnike na „kraškoj skupštini" što na liieci
što XI Senju pripraviti, kaa što i zato, da se znade u tu svrhu voznib
karta uz" obaljenu cienn pribavati j umoljavamo ovim sve naše dlanove, da
se najdulje do 20. kolovoza t. g. bud kod podpisartoga upravnoga odbora,
bud kod g, mjestnoga poslovodje, kr. županijskog nadšumara Otokara Boućeka
na Eieci izravno kao učestnici prijaviti izvole. -—


Upravljajući odbor. —


— (Bagrena [Robinia] u diluvialnoj napiovini.) Stari dio Vukovara
ležeći tik Dunava sagradjen je na điluvialno naplovljenom brežuljku,
koji se iznad Dunava na 20 — 30 m. visoko uzdiže. Naplovina ova sastojeća
od laporastne ilovaĆe pomješana neznatno sa pjeskorn te izvržena skrozimice
ponešto školjkami do podnožja ravnice Vukovarske, a najvećma fosilnimi
ostanci preslica (Equisetacae) i tresetai´a (Spbagnum) tako je rabla,
duboka, vlažna i krepka, da sastojbini bagrene podpuno odgovara. Ovu
posliednju tvrdnju dokazuju mnogi nasadi po vukovarskib bašćah i najvećma
nasadi na umjetno izsječenili strmcib s jedne i druge strane ulica.
Prolazeć kroz ove lilice iznenade šumogojca i poznavalca bilinskih ustroja
i fiziologije tik iztesanih atiena penjajuće se srČanice bagrene. Si´ćanice ove
spadajući bagrenom od 20—30 god. starim tako su duge i debele kao i
deblo iznad obronka stiene izraslo svojih 10—15 m. visine i 10—15 cm.
debljine. KeobiSan je ovaj pojav za šumogojca tim više, što su srcanice
vitke i upravne kao i deblo te se motriocu u prvi ćas pričine, kao da je
zračnice (radices aereae, ficus inđica) ugledao, pošto se tik stiene cista srcanica
bez žila i brundusa kao pilota do pilote prostozraćno poredala. — Ali
se ipak spaja sa deblom raži obronka te mu danas donaša braniva prekidno
10—-15 m. dubljine izpod razanice ulice ležećeg. magazina. S toga danas i
podpunim pravom deblo bivši dio srcanice, koje se iznad magazina penje
svojinom smatrati Ima te bi se deblom — a samo onaj dio, koji se u zemlju
još i dublje uvrgava i hranivo pridonaša srJ^´anicom — zvati mogao. Kratak
boravak mi ne dopusti, da . ovaj zanimivi pojav još potanje opišem
nu tumačiti se može ovako. Akoprem nam je iz izkustva poznato , da bagrena
svoju srćanicu popriećno 1—2 m. duboko pušta, to ju je ipak u
vukovarskoj napiovini 10—15 m. duboko pustila^ pošto su te opisane srcanice
negda toliko duboko prodrle, da su umjetnim tesanjem naplovine prostozraL
no izim najdolnjeg djela izpod razanice ulice ostale i onda od Žila i
brundusa ofcriebile se i oblik debla zadobile, jer su joj usljed gornjeg opisa
tla glavni uvjeti obikio zastupani t. j . prikladno tlo, vlaga, zrak i toplina.
Iz toga se pako zaključuje, da je uzrast debla i srcanice kod svih bilina
neograničen, jer su i glavni uvjeti neograničeni.


Vinkovce, 12. svibnja 1879.


M. R.