DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 46     <-- 46 -->        PDF

_ 142 —


— (Djackim dobrotvoroml) Svaki zavod u Hrvatskoj imade družtvo
u podporu svojih ubogih djaka. Takova družtva negdje su mladja, negdje
starija, a svagdje su učinila svoju dužnost i spasila mnogu djaeku dušu,
koja bi inače lahko bila izgubljena. A i potrebna su Hrvatskoj takova družtva,
jer nas je Hrvata svuda još malo, a niti nismo u cielom tako imućni, da
bi mogli be2 njih biti. Nije dakle ništa čudnoga, ako i gospodarska grana
traži od Hrvatsva žrtava, a u prvern redu ju traže pripravnici gospodarske
i šumarske struke. I do sada su volj kakovu podporu uživali slušatelji,
ali ta je bila svedjer na račun rodoljublja križevačkoga i kojega djačkoga
dobrotvora. Od nekoliko godina običaj je, da slušatelji kr. gospodarskoga
i Šumarskoga učilišta u Križevcih priredjuju svake godine ples, te od čistoga
doliodka pomažu potrebnim drugovom. To je dakako efemerna pomoć, stalnoga
nije ništa, niti se može na takova šta u ovakovih okolnostih računati.
To je potaklo sađanje slušatelje, te su u svojoj sredini složili družtvo n
podporu ubogih drugova. Visoka kr. zemaljska vlada potvrdila je pravila,
a sada bi umolili djačke dobrotvore, da bi pomogli družtvu članovinom .
Članovi su: U t em e Ij i t e 1 j ni, koji uplate jednom za uvjek 10 fr. te se
ovaj prinos prilaže utemeljiteljnoj gjavnici. Podupirajuć i članovi plaćaju
svake godine 1 fr., polovica se podieljuje, a polovica pribraja se utemeljiteljnoj
glavnici. Ee do vi ti članovi su slušatelji, te se ovih uplata podie-
Ijuje. Po tom je viditi da je družtvu glavna svi´ha pomoći potrebnim slušateljem
čira više i čim veću glavnicu skupiti, da podpore budu čim stalnije.
Utemeljiteljna glavnica iznaša 350 fr., koja je nastala tim, što se je
od svakoga plesa zadržala mala svotica za skrajnje potrebe. Članovi upravljajućega
odbora jesu: ravnatelj zavoda i slušatelji. Cianovom podieljuje družtvo
ista prava, kao i ostala slična družtva. Znamo da dolazimo u nevrieme;
Hrvat bo mora, da na sve sti-ane daje, nu uz sve to ne gubimo nade, da
će nam ovo djelo uspjeti.
Upravljajući odbor družtva u podporu ubogih slušatelja kr. gospodarskoga
i Šumarskoga učilišta u Križevcih,


Predsjednik: Tajnik:
Dragutin Nanicini. Edo Slapničer.


Nasim p. n. hrvatskim sumog oj itelj emt


Podpisani upravni odbor hrvatsko-skvonskoga šumarskoga družtva
dttbio je 25. lipnja sliedeće pismo, koje rai našim družtvenim članovom i
svim ostalim šumogojiteljem u cielosti priobćujemo i na srce stavljamo. Suvišno
bi bilo, da mnogimi ricčmi preporučamo to vrlo znamenito poduzeće,
jer je i onako svakomu poznata djelotvorna svrha, kojoj je namjenjeno, pa
smo uvjereni, da će svi prijatelji ačeće mladeži pokazati svoju osobitu požrtvovnost
u nastojanju, da se i sami upišu medju članove kao i to, da sakupe
prineske i od drugih svojlli prijatelja.


Upravljajući odbor brv.-slav. šum. družtva.