DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 143 — -´
(Hrastove šume guljevaće u Bavarskoj.) U godini obhodnje
1878. obuhvaćahu sume guljevače u Bavarskoj u svemu piošni sadržaj od
6399 ^/g hektara od kojih je 8548 y,j hektara državno vlastničtvo 55.447
hektara pripada obćinam, zakladam i privatnikom. Od Suma guljevača nalažećih
se u vlastnlstvomdržave bilo je već 6834 hektara u obbodnji a 1714
hektara odredile se za prevoz. Najveću skupninu šuma guljevaća posjeduje
đolnja Franačka, i to 41.309 hektara, za njom dolazi Falačka sa 16.854
liektara, gornja Franačka sa 4663 hektara, a srednja Franačka sa 1427
hektara. Ostala okružja ne imaju suma guljevaSa. Srednje doba obhodnje
šuma guljevaća pomiće se izmedju 18 godina u Falackoj, a 27 godina u
dolnjoj Franačkoj. Proizvodi brastovn kore iznašahu u erarskih Šumah god,
1878. 28.294 centi upravo od suma guljevaća i 3473 centi slučajnoga
proizvoda. Dobilo se: 26.922 m. Omarikove kore bilo je 46.733 centi.


Ukupno iznaša utrženi novac 88.403 m.


— (Pirovna stabSa u Hrvatskoj a Slavoniji.) Poziv, Sto no ga
poslalo hrvatsko-slavonsko Šumarsko družtvo na šumovlastnike, šumske gospodare,
kotarska okružja, podzupanije, gradske i imovne obćine , našao je
posvuda najsrdačnijega odziva. Iz svih kutića i krajeva naše krasne domovine
Hrvatske dobivamo viesti o zasadjenju pirovnih stabala i svaki dan
donaša nam novih dokaza o lojalnosti prijatelja 1 pripadnika naše zelene
struke. Mi ne možemo na ino, ad a ne izrazimo najveće zadovoljstvo o Čistom
i prijateljskom odjeku, na koji je divna zamisao našega bratskoga družtva
u našoj domovini naišla. Pa ako možemo isto drugo još željeti, to bi bilo,
da nam pirovna stabla, zasadjena što u gradskih perivoj ih, što u Šumskih
nasadili rastu i uspievaju kao nezaboravni znak vjerne odanosti napram vladajućemu
domu na našu radost, a na blagoslov i dobro naših potomaka. — Uvjereni
smo , da ćemo samo obćenitu izpuniti ljubav i želju naših družtvenih
prijatelja, ako od sada nadalje objelodanjujemo u naših družtvenih svežČićih
sliedovnim redom sve zasade pirovnih stabala onako, kako smo ih od
pojedinih hrvatskih šumskih posjednika, gospodara, oblasti ili korporacija
dobili. Isto tako scienimo, da posvetimo izvještajem o uspjevanju tih ])irovnih
stabala i nasada posebnu rubriku u našem družtvenom svezku. — Tuj
ne ćemo samo bilježiti puka o^Dažanja i iztraživanja, nego ćemo i početkom
i koncem svake godine izvaditi odtud množinu za šumarstvo vrlo važnih
podataka iz prispodobe takovih opažanja i priobćivanja, pa u tu svrhu naše
družtvene članove već unapried upozorujemo. — Konačno priobćivati ćemo
imenik koli saditelja dotičnih pirovnih stabala toli i naznaku pojedinih rastila
sa, isto-vremenimi podatci zasadjenih stabalnih vratim


1. Druga banska imovna obćina u Petrinji podigla je u
šumskom okružju „MoŠćenica" zvanom spomen kamen Jiepim naslovom
međju dvima širolistima lipama, koji okružuje periA´OJui nasad u veličini od
6400D metara. Dotične stabalne vrsti zasadjene su stranom a hrpah, stranom
svakojako, a stranom i pojedince. U hrpah zasadjene su omorike, meki bor, crni
bor, ariš, plemeniti kostanj, jasen i hrast; pojedince pako velinctoria, donglasijaj
cedar i aurakacija, dočim se je za drvorede upotrebio divlji kostanj.