DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 144 —


2. Grrad Sisak zasadio je 16 komada breza ti svojem gradskom
nasadu nedaleko od župničke crkve i 33 komada divljega koštanja kao
drvored na obalnoj cesti rieke Kupe. —
3. U podžnpaniji Virovitičkoj u perivoju grofa Jankovica
i to n Terezovcu zasadiše hrpu paulovnia. irnperialis: Istu zasadiŠe i
u perivoju Aladara grofa Jankovi<^a u Cabunu. —4.
Na zakladnom školskom imanju u Kutjevu zasadio je
kr. šumr German i to: na proplanku Kolariste zvanom na skradnjem
naime šumskom vrhuncu 320 komada omorike pod imenom j,Carev gaj" na
mjestu obćine BegteŽe.
Na mjestu obćine Lakušia na nekoj sa kutjevačko-pleterničke ceste
vidljivoj u ravnici ležećoj Čistini šumskoga okružja Alasje zvanoga 350 komada
lužnika pod imenom „kraljičin hrastik/´ napokon u sumi „B´>-idžak" oveća
čistina od 1800 komada kitnjastoga hrasta. —


5. Na br 0 dsko-grobni 6koj kneževskoj Turn-Tasifiinoj
gospoštij i zasadio je šumarski ured u Lokvab 2 širolista hrasta na
prosto ležedem tlu pred gradinom u Brodu na Kupi; 2 širolista hrasta
pred šumarskom uredovnom sgradom u Lokvah; 2 širolista hrasta na povišoj
točki poznatoga i znamenitoga u hrvatskoj historiji pjeskovitoga grobničkoga
polja. —
6. Grradsko zastupstvo u Brodu zasadilo je drvored od 46
lipa i 14 hrastova. —
7. G-radsko zastupstvo u Os jeku zasadilo je u gradskom
vrtu 2 lipe. —
8. U okružju c. k. kotarskoga ur eda u Z emunu, i to u
u mjestu Kupinovo pred obćinskom viećnicom i dječačkim učilištem svagdje
po 3 lipe.
9. U okružju c. k. kot. ureda u Grlini zasadjeno je takodjer
nekoliko pirovnih stabala, i to u samom mjestu G-lini po občinskom predstojniku
g. Milic u pred obćinskim uredom 5 akacija^ pred katoličkom
crkvom 2 lipe; pred grčko-iztočnom crkvom 2 ariša.
Isto je tako gosp. župnik Slavni ć pred župnom crkvom posadio 2
ariša; c k. kot. upravitelj Ansio n n vrfcu uredovnoga stana 1 jabuku
1 krušku i jednu trešnju; g, podsudac Lukačevi ć u vrtu uredovnoga
stana 1 jabuku ijednu krušku; g. kot, pristav Paviši č u vlastitom vrtu
1 jabuku i jednu krušku; občin a Jukina c pred občinskom viećnicom
5 briesta 5 lipa a na cesti u ViduŠevac drvored od sto komada trešnje
kruške i lipe. U mjestu Viduševac pred učilištem posadio g. učitelj
4 jabuke, pred crkvom g. D eto ni 2 jabuke i 2 kruške; u mjesta
Majske p o 1 j a n e posadio g. župnik L e t i č, i to pred crkvom 2 ariša, —


U obćini M a 1 i g r a d ac posadio obćinski predstojnik B r a n k o vi č
drvored od 60 lipa, i to od obč. ureda, do učilišta; posjednik g. Gjur o
Vrg a pred svojom kućom 3 lipe, g. župnik, vriedui Hrvat Todorovi ć
pred crkvom i župnim dvorom 8 lipa; učiielj hrvatski g. Brankovi ć
pred učilištem 4 lipe; u mjestu Veliki Gradac župnik g. Alinčić
pred župnim dvorom 4 trešnje^ 4 višnje i 4 dunje.