DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 49     <-- 49 -->        PDF

´ ~ 148 ~


U ob<5im Kl a 8 ni d posadio obd. načelnik g. Milakara pred učilištem
2 lipe, g, župnik Pesu t pred crkvom 2 jabuke, 2 kruške, 2 trešnje
i 2 lipe; učitelj g. Sužnjevi ^ pred gkolom 1 trešnju i 1 krušku; u
mjestu Buzet a učitelj g. Dobrih- oko učilištne sgrade 4 lipe, 2 oraba
2 breskve i 2 murve (duda); pop g. Mužde k pred crkvom 1 lipu i 1
jasen. U obćini KraljevČani posadio je g. ob(i. načelnik Meničaniu
pred obć. uredom 3 trešnje i 1 jabuku; j)osjednik g, Marki Š pred svojom
kućom 2 lipe; obć. raČunovodja Janjatovi d u svom dvorištu 1 trešnju;
u mjestu B a ču ga obć. bilježnik g. Gjukić u svom vrtu 1 trešnju;
župnik g. Živković pred crkvom 6 jela; uĆiteij Cučković pred
školom 1 omoriku i 1 jelu; u mjestu Vlabović pop g. Lazić pred
crkvom 4 topole, 2 murve i 1 brest; u mjestu Žirove u g. Ostoić pred
crkvom 24 šljive, 10 jabuka i 2 kruške; pred školom 2 lipe i 6 briesta
(janjaca); u mjestu Dragotin a učitelj g. Jugovi e okolo Školske zgrade


13 slj iva, 1 murvUj 2 trešnj e^ 1 orah i 3 breskve. —
U obćini G-ora, mjestigte D umače učitelj g. IvanoviĆ pred
Školom 3 lipe. —
XJ obćini Maj a g. obć. načelnik Str k pred obć. uredom 3 divlja
kestena, u svom vrtu 2 jabuke i 2 kruške; učitelj g. Deželi ć pred
školom 1 jabuku i 1 krušku; u mjestu Oblaj g. učitelj Magdi ć pred
školom 60 šljiva, krušaka i jabuka, 8 topola i 20 kestena. —
U obćini Stan kovač g. obć. nač. Šimi ć-pred obć. uredom 4
crna ariša i pred školom 2 cima ariša. —


10. Po brodskoj imovnoj obćini u Slavoniji u reviru pribudovačkom,
šumsko mjesto sveta Petka, 25 komada 5 godišnjib bielobora
nasadjenik u polukrugu oko nekoga vrlela pod imenom „pirovna
kuća." U reviru Crni gaj, šumsko mjesto Eitki gaj, bje 12 jutara pretvoreno
u perivoj, pod iinenom ^^Kraljev gaj," a u sredini istoga postavljen
je spomenik od kamena, okružen sa 25 komada 5 godišnjib bora i 25
komada lipa.
Pred crkvom u Babinoj gredi bje posadjeno 25 komada bielobora;
na trgu u mjestu Cerna 25 komada bora; na trgu u Podvinju 25 komada
bora. Pred Školom u mjestu Županje 25 komada bora. Oko nekoga vrieia
blizu Trnjana 25 komada bora. Uzduž ceste kroz šumu Banovdol i Orljak
drvored od bora i lipa.


11. Sliedi pregled u sla\Ti srebrenoga pira Njihovih Veličanstva kralja i
kraljice na gospoštiji Njegove preuzvišenosti baruna G-ustava pL
Prandau-a u Valpovu i Miboljcu zasadjenih j,pirnih stabala" god.
1879. —
10