DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 50     <-- 50 -->        PDF

146


Dan


Odje je posadjeno „pii´Jio stablo"? Vrst stabla


sadnje


I. Na valpovaekoj gospoštiji.
1
2
3
4
5


7
8
9
10
11
12


rs


14
15
16
17
18


19


Travanj 9


n 10


» 15


1 20


1^
^^


T5
22 I!
I 23 ?7
124
25
I)
»
1 26 n
27 r>
28 n


;


15


12
15


n


71


12
15


n


12
»


.)j


Valpovo


šuma Oret


šuma Mooilno


Valpovo


Petrovce


»
»

"


šuma Lipovac


U tvrdjinom perivoju


Pri lovačkoj kuci


Pri lovačkoj kući


Pri šum, okr. stanu


U dvorištu šum. okr, stana
n vrtu


u dvoru žup-stana
U dvorištu nčitelj. stana
U dvorištu podšum, stana
„ vrtu ,,


Drvored pri Pratrovoj-Bari


Taxus baccata
Pinus strobus
Pinus pieea
lužnik


hrast
brekinja
lužnik
orah


»
lužnik


komorika
brekinja
lužnik
hrast
lužnik


komorika
hrast
lužnik