DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 150 1
Br. .Dai (rdje je po sadjeno „pirno stablo"? Vrst stabla


sadij je


II. Na milioljevaekoj gospostiji.
1 Travanj 7 Miholjae U dvorištu gosp. kuee lužnik
2 I) n 15 U perivoju gosp, kuee » 1
3
4
n ´7
8
n JI 71 Platanus oecidentalis
5 TJ !1 71 Taxođiuitt disticJiia-
Tium
11 11 U dvorištu šum. stana lnxnik
7 n )) !7 U dvorištu okr. šmn. stana 11
8 n TI n Na glavnom trgu lipa širolista
9 1) U r: 7) H
10 fj » n " 71
1 11 M !5 7^ , « n
12 n rt 77 77 11
13 » J7 -? ´ " .71
14 n n 71 77 . ´ ff
15 n » n " 11
10 n » » U dvorištu obe. vjećnice ?1
17 n n » Pred mjer. stanom na ulici 77
18 71 »
19 77 17
20
21 JI
I)
71
11
22
71 71
23 71 71 Viljevo U dvorištu okr. šum. stana lužnik
24 n )7 Moslavina 77 1!
25
26
v
TI
» j j
Oadjavica
n
U dvorištu podšum. stana
iipa Širolista
lužnik
27 n
28 n 11 Kueance U dvorištu okr. šum stana "