DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1879 str. 75     <-- 75 -->        PDF

-~ 227^ . /


Bilježke ob odnošaju medju količinora, težinom itd.
sjemenja od drveća.


Kod sastavljanja proraöuna za nasade, kao što i n šumarskoj
sudbenoj praksi, isto tako i u javnom šumarskom redarstvu
cesto se događja, daje nnždmo znati kod pokušaja, koji se imadu
učiniti, kao dokazalo broj zrna i količinu mjere za sjemenke od
drveća. Prigodom izvadjanja takovoga pokušaja bio sam prisiljen
broj zrna (u stanovitoj mjeri) sam računom pronaći, jer
prolistav razna djela, nailazio sam na mnogo različitih rezultata,
tako da nisam propu^stio kod ovogodišnjih jesenskih nasada
sam si o tom osvjedočenje, pribaviti. Moja iztraživanja protezahu
se na sjeme od:


L uznik a (Quercus pe dun cu lata), gdjeno sam opazio,
da od mene iztražena množina u razmierju sa izkazi pisaca o
šumarstvu, broji najmanje zrna, što me je dovelo do osvjedočenja,
da, prem ovisi veličina žira — ne obazirrć se na drnge uplive
— od toplote i vremena, kao i o brzo uzastopce sliedećih sjemenjem
rodnih godina, žir hrvatsko-slavonskih hrastika po tom
u obće veličinom nadkriljuje onaj u sjevernih zemljah rastući.


Brojenjem 1 hektolitra (ražom) skupljenoga friškoga žira
ža sijanje našlo se je, da ima 16,126 komada, koji vagahu
74-656 Kg., dočim je 1 hektolitar po prispodobljenih iztraživanjih
Schindlera brojio 18.360 komada, koji vagahu 68 Kg.
Burkhardta ,j 19.000 „ „ „ 75 „


Hektolitar friškoga žira je po:
Stumpfu brojio 21.330 komada, a vagao 79 Kg.
Drag. Heyeru „ 21.600 „ „ „ 72 „


Nakon pohrane od 2—3 tjedna po:
Dru. Hessu brojio 26.800 komada, a vagao 70 Kg.
Prispodabljajuc ove rezultate, vidimo; da se moje iztraživanje
najviše približuje Burkhardtovomu.


Divlji kesten (Aesculus hyppocastanum). Brojenjem
1 hektolitra (ražom) našlo se je 4.200 komada, koji vagahu
74-400 Kg. Sjeme, skupa 2*12 hektolitra, dobiveno je od dva
osamljena, liepa eksemplara od 18 metara visine i 42 cm. premjera
debla, a stara 33 godina.


Malen dio tih sjemenka usadio sam u sijalištu, veü dio


pako na polju, i to po ovdje obćenitoj metodi sijanja, pridigav


malo zemlju motikom (unter die Haue), da mogu nastaviti svoja