DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1879 str. 76     <-- 76 -->        PDF

.— 228 —


opažanja ob uspievanju, klicanju u obradjenom i u prostom
šumskom tlu, kao što i o rastenju osamljenih stabala i u skupu
itd., posljedke toga priobćiti 6u u STOJe vrieme.


Iz maloga članka u „Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung"
xazabiremo, da svi divlji kesteni u Njemačkoj potiöu od onoga
maloga stabalca, što no je god. 1576. doneseno prirodoznancu
Klusiju u Beču, te koje je poslanik cara Maksimilijana II. u
Tibetu, Afghanistanu i Perziji, David pl. Ungnad, doneo sobom
iz onih zemalja; od ovoga se je stabalca, pošto je ploda donielo,
umnožala ta biiina i postigla toliko razširenje.


Pitomi kesten (Castanea vesca). U 1 hektolitru
(ražom punu) nabrojilo se je nakon pohrane od 3 tjedna 9.487
komada, koji vagahu 68,304 Kg. Nadšumar Pausa.


Različite viesti,


— (Promjefie u osoblju). Imenovani su: Nadšutaarom i ravnateljem
gospodarstvenoga ureda ogulinske Imovne obćine u Ogulinu: g. Mijo
Zobundjija, šumar 3V. gjurgjevaöke imovne obćine. Kod imovne obćine OtoĆca
imenovani su Šumari absolvirani križevački šumarski pitomci: Košta Agjić,
Prokop Agjić, M. Starčević i M. Pekić; šumarskim vježbenikom kod gospodarskoga
ureda M. Crnković, kontrolorom Dragutin Nanicini. — Kod I* banske
imovne obćine imenovan je kontrolorom assistent Šumai´skoga ureda Edo Brosig-
Kod petrovaradinske imovne obćine g. I. Simunović za konti´olora, pristav
kod procjene Pantelić imenovan je cjeniteljem (taksatorom) u Mitrovici; nadŠumarom
i ravnateljem gospodarstvenoga ureda kod imovne obćine gradiške c,
kr. šumar Cernitzky; Šumarskim vježbenikom u Otočcu absolvirani kriŽevaeki
šumarski pitomac Yilim Pere.
Premješten i su : C. kr. šumar Jerbić kao ravnatelj gumarskoga kotara
u Ogulinu; e. kr. šumar Kužićka kao ravnatelj šumarskoga kotara u Jasenak;
c. kr. Šumar Loserd kao ravnatelj šumarskoga kotara u Jasenovac; c.
kr. gumarski vježbenik Striga kao ravnatelj šumarskoga kotara u Rujevac, a


c. kr. Šumar Yasiijevic kao ravnatelj šumarskoga kotara u Vojnić.
Definitivno su imenovani: Kod brodske imovne obćine Šumari
Tröpper i Böllein i mjernik Patzak; kod I. banske imovne obćine šumar i ejenitelj
Aleksander Scbulz,


Umrli su: C. kr. nadzornik kod procjene šuma, g. Edo Durst; šumar
Srkaljj šumar Stauber.


OdpuSten i su : Nadšumar Czihak, šumar Mubvić u Ogulinu, šumar
Reicbel u Petrinji.


üredöietvo i uakWa hrv^-slav. šumarskoga družtva. -^ Tisak 0. Albrechta,