DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 1     <-- 1 -->        PDF

UA


V


SUMARS


Br. 4.. U Zagrebu dne L listopada 1880. CCCHL IY.


Izvješće


o djelovanju hrvat.-slav. šumarskoga družtva
tečajem god. 1880.
Pregled članova družtva.
Zaključkom izvješća prošle godine brojaše družtvo po


imeniku:
zaSastnih članova 2
podupirajuoih 35
pravih 292
i predbrojnika , 114


skupa. ........... 443
današnjim danom sastoji se hrvat.-slav. šumarsko družtvo od
9 po§astnih članova
34 podupirajuća člana
268 pravih članova i
82 predbrojnika


skupa..... 393 -;
Broj članova družtva umanjio se je po tom izkazu tečajem
godine 1880. za 50 Članova.


Družtvu pristupila su godine 1880, u svemu na novo 22
člana, a brisana su iz imenika stranom radi dobrovoljnog izstupa
i smrti, stranom pako , što se je 1. siečnjem t. g. poSeo kđavati
družtveni organ samo na hrvatskom te radi ne2;nanja jezika
72 Člana i predbrojnika, po tom dakle pokazuje se faktični
manjak samo za 50 članova.