DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.™ 170 -^
Dubravu, a posije ručka preko šimia Ada i Vrabčeva natrag u
Vinkovce.


9. kolovoza jutrom odlazak iz Vinkovaca put šuma brodske
imovne občine, i to: srezovi Krmjevce, Čunjevce, Jošava i iztočne Ku-
sare u Bošnjake na ručak. (Odatle bi se bilo imalo krenuti u državne
šume investicijonalnoga fonda, što se medjutim usljed nepogodna vremena
nije učiniti dalo, s toga lo:enu družtvo neposredno u Županje
na konak.)
10. kolovoza jutrom iz Županja preko srezova Eastovica, Banovdol,
Orljak i mjesta Cerna natrag u Vinkovce. U tri sata p. p.
banket, na večer pako zabava.
11. kolovoza u 9 sati prijepodne sjednica u dvorani okružnoga
upraviteljstva sa sliedečim dnevnim redom:
a) Izbor predsjednika di^užtva i nekolicine novih članova za upravljajući
odbor, kao i eventualni izbor diiižtvenoga tajnika.
b) Izviešče odbora o djelovanju družtva tečajem godine 1879/80.
c) Ustanovljenje proračuna za sliedeču godinu.
đ) Strukovne zazprave i to:


^1) Bazprava pitanja: „Koja su najglavnija tehnička obilježja
hrvatsko-slavonske hrastovine, osobitim obzirom na uporabivost iste
u bačvarskoj obrti", referent prof. Kesterčanek, koreferent g. šumarnik
Eacki.


2. Kazprava pitanja: „Da li se preporučuje u najnovije doba
mah preotimljujuče uvadjanje četinjača šuma u Hrvatskoj i Slavoniji,
osobitim obzirom na šumarsko-gospodarske kao i finanoijalne odnošaje;
ako da, zašto, ako ne, zašto ne? Eeferadu preuzeše umjesto
prvobitnih izvjestitelja šumara g. Ladislava Riemera i tasatora g.
Dragutina Kađiča, g. šumar Dragutin Liiksar i g. protustavnik imovne t4^S^f
občine Dragutin Nanicini.
e) Eazni predloži.


12. kolovoza izlet đružtvenih članova i učestnika u Djakovo i
zaključak skupštine.
Program ovaj bi u cielosti obdržan; ne upuštajuć se u potanko
razglabanje dogodovština, spomenut čemo u obče svrhi shodno u sliededem
izviešće skupštine kako sliedi:


T. Sastanak.
Akoprem je več nešto učestnika na dne 7. kolovoza u Vinkovce
stiglo, gdje ih gospoda mjestni poslovodje Šumar Eiemer i taksator