DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 37     <-- 37 -->        PDF

žica. Pri toin je najglavnija stvar, da mu još neizrađjene cjepotme,
koje imadu biti dužica, budu jednake debljine, ne osvrćuć
se toliko na njihovu širinu. Kad je sve zgonove razkalao u dovoljan
broj dužica prema njihovoj debljini, mora ove dužice
okrajciti, i j . s jedne i s druge uže strane ne samo biel odstraniti,
nego i onu stranu izjednačiti, koja se je strana odkalala
od srcine na zabilježenom okruga, a uz to i po širjoj plosnatoj
strani sve zakoljke makijom izmakljati, da bude površina dužice
ravna i, glađka, te prema običajnoj debljini i debela. Običajna
debljina francuzke dužice jest 1 palac, nu pošto se dužica na
moždini usuši, to joj se daje kod našeg hrastovog drva, koje se
slabo usušuje, 1 palac i 2 crte ili 14 crtica. Običajna širina
francuzke dužice jest 4^4 do B palaca, rieđje 6 palaca, dočim
se dužica od 3—4 palca širine broji medju uzku vrst gradje te
vrsti. Ovo neznatno osušenje našega kalavoga drva za. francezku
dužicu znamenito je glede vrstnoće našega hrastovoga drva, iz
čega se vidi, da ne ima u njem nagomilanih vodenih cestica u
toj mjeri, da bi mogle uplivati na njegovu manju trajnost.


Duhamel, nadzornik fraiicezjke. mornarice, kušao je sve
vrsti hrastovog drva od malne ciele Evrope glede trajnosti, pa
veli, da je iz vlastitoga izkustva pronašao, da je najdugoti^ajnije
hrastovo drvo ono iz Provence i ono iz adrijatickih predjela,
pod kojim imenom u obće on sigurno razmnieva naše hrvatsko
hrastovo drvo, i uz to piimjećuje, da je ono hrastovo
drvo vrlo dugotrajno, bilo ono ciepano ili vodom splavljeno.


Nu sudeć po tom, što je naše hrvatsko drvo u cielom svom
stanicevlju pojednakoga pleteža, a uslied toga i vrlo kalavo, te
obziruć se na to, što je ono drvo dugotrajnije, koje se dade uzduž
svojih žica ciepati, a manJB dugotrajne, ii koga se uzdužne
žice poprieko prosieka, držim, da će doći francezke dužice, pogledom
na dugotrajnost iz našega hrvatskoga drva na glas
prema tomu, da li ee biti vlažno ili suho mjesto, gdje će se
burad od našega drva smjestiti i čuvati.


Žalim vrlo, da ne imam pri ruci-dovoljnih podataka iz
ciele Hrvatske o trajnosti naše izvrstne hrastovine, nu poznato
mi je, da je na utoku Riecine u more god. _185o., kad sa sadanji
most gradili, izyadjen´hrastov stup, koji je na površini
reć bi bio sasvim truh´a´rnutri tako´Čvi´st i zdrav kao željezo,
a starci one okolice drže, da je bio preko 200 godina star, jer