DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 38     <-- 38 -->        PDF

se je kasnije most još više pnt, ali na drugom mjestu nižje, promienio
i sagradio.


Sjećam se iz mladjib svojih godina, da su mi pripovjedali
vjerodostojni ljudi, kako su oko Skradina tamošnji ljudi u nekom
klanjcu, kopajuć zemlju, naišli na tamo običajni „barilac" t. j .
drvenu hrastovu posudu od 2—3 oke poput naše čuture, koji je
barilac u đubljini zemlje preko 2 stope duboko ležao, pače da
je u njem još nešto i vina bilo. Da li je u tom barilcu vina
bilo ili ne, od male je važnosti, ali svakako sudeć po dubokom
steralju zemlje, koja je isti pokrivala, može se zaključiti, da
onaj, koji je radio taj barilac, sigurno nije više na životu bio,
a da je barilcu mnogo i mnogo godina bilo. Kako je barilac
onamo došao, nije znao nitko pripovjedati, nu sigurno je, da je
bio stariji, nego što je najstariji čovjek u onoj okolici bio, kad
su ga našli.


´; Tim završujem ovo razmatranje o svojstvu našega hrvat´
skoga hrastovoga drva, pa će mi milo biti, ako sam tim što
doprineo na korist i diku naših hrvatskih lugova, koji su mi
, uz sve ino tim miliji, što su „hrvatski", te u kojih biljiše slavulj
ptica, pa dok ona tako, možemo veselo nzkliknuti: „još živi
stari hrvatski bog i još po naših lugovih pjevaju gorske vile,
da još Hrvatska nij´ propala" a mi muževi zelene struke ljubimo


´ ju, jer je naša.


^^"^ Razprava


gosp. šumara Dragutina Laksara, držana dne 11. kolovoza
u sjednici hrvatskoga šumarskoga družtva u YinkoYcih.


Slavna skupštino ! Druga strukovna razprava koja dolazi
na dnevni red, je pitanje: Da li se preporučuje u najnovije
doba uvadjanje ogoja cetinjačkih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji
obzirom^´na^šunaafsko-gospođarstvene i financijalne odnošaje?
Ako je, zašto? ako ne, zašto ne?


U Hrvatskoj i Slavoniji zauzimaju šume 357o oiele površine.
U ravnicah nalazi se čist hrast, u briežuljastih pre=
djelih bukva, (umetnuto dolazi hrast i ostale vrsti drveća), a
u gorah bukva, omorika, bor i jela. Docim šume toliku površinu
zauzimaju, morale bi iste kod racijonalnoga šumarenja
potrajno toliko drva producirati, da bi se nakon podmirenja