DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 40     <-- 40 -->        PDF

-WQ — ;
IT brežuljastih predjelili dolazi nam kao glavna vrst bukva^
a umetnuto brast i ostale vrsti drveća. Promatramo, li točno
naše bukove sastojine, osvjedočiti ćemo se, da bukva sve više
gubi na terenu ] tomu su uzroci velike štete u blizini gradova,
nespretno post\ipanje s oplodnom sječom, promjena odnošaja itd.
te se onda takova prazna mjesta popunjuju žirom, borom itd.


Bukva nam daje najbolje gorivno drvo, a nastoji se svakim
danom sve više i za druge svrbe upotriebiti kao gradjevno i
tvorivno drvo i to: za gradnju brodova kao planke i t. d. za
željezničke predmete, koji se moraju veće trajnosti radi impreginirati,
za razne daščice, u obrtu za pravljenje raznoga gospodarskoga
orudja, lopata, zubaca, tacka, te se tako za deblo
dobije od kubičnoga metra 1 do 3 fr., ostatak pako, to jest vrb
i ostalo se upotriebljava za gorivno drvo, samo se moraju u
tu svrbu. i deblje bukve, dakle s većom obbodnjom, odgajati.


Dobodak na liesu nije dakle tako malen, kao što se to
na prvi mab čini, a naši ljudi upotrebljuju mlado bukovo
drvo i za grede, roge itd. koje su trajno pod krovom, osobito
ako dim na iste ide, a iz starib ciepajti daske za tavan i
ogradjenje.


Osim toga imamo bukvicu, koja nam za tovljenje svinja
mnogo vriedi.


Dočim nam bukva tlo veoma poboljšava, buduć ima gusto
lišće, to je umjestno i sa financijalnoga gledišta i koristno kod
naravnoga pomladjivanja, koje se kod iste rabi, prazna mjesta
popuniti krastom ili kitnjakom, dočim je lužnjak samo za ravnice,
s česa nastaju: mnoge pogrieške, kao što ^sam se ja o tom
osvjedočio; pa će ovdje kitnjak uz bukvu krasno uspievati.


Nu mogu se prama položaju i tlu i druge listače u smjesi


odgajati, te i konifere. Ove vrsti pomnožaju nam onda lies


(Nutzbolz) u bukovib šumab.


Siju se i sade pojedince ili jošte bolje u skupovib, samo
se na pr. omorika ne smije prerano saditi, osobito ako se pojedince
sadi, jer će inače potištiti bukvu.


Bakva se stoga osobito preporuča u briežuljastih predjelib,
buduć veoma dobro uspieva u smjesi s ostalimi vrstmi, koje
nam dragocieni lies dadu. U mnogib mjestib, gdje je četinjača
kratke uztrajnosti, uspieva bukva mnogo bolje, dočim su joj
takovi položaji povoljniji kao na pr, na vapnenastom i subom tlu.