DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 202 —
bito kod nas, gdje su težaci tako skupi, a k tomu nevjesti
tomu radu, pa kada mlade kulture i odgojimo, čine nam cesto
dosta štete i zareznici.


Uzmimo napokon da smo i odgojili žetinjaSe, to ipak ne
ćemo moći na svjetskom trgu tim drvom konkurirati sa Kranjskom,
Štajerskom itd. jer neki tvrde, da je njihovo drvo bolje,
te se radje traži i bolje plaća nego li naše, a drugo ne imamo
tih prometnih sredstva, koja imadu ove pokrajine,


U gorah kod mora ti navodi ne stoje, jer tu se omorike i
jele dobro plaćaju, te im je ondje domovina.


Iz ovih navedenih činjenica dolazim do zakljußka, da se
četinjača ima ondje odgajati, gdje je već od naravi obzirom na
položaj, podnebje, tlo itd,, a da se umjetno odgaja samo u bukovih
šumah kao umetnuto drvo, jer će se dobro moći upotriebiti
kao slabo građjevno drvo za kuće i gospodarska stanja,
a kao takovo u većih dimenzijah i za prodaju.


Polag okolnosti mogu se preporučiti omorika i bor, a bilo
bi za željeti , da se i na ariš uzme veći obzir, buduć bi ta vrst
mogla dobro uspievati na pojedinih položajih, a osobito je dobro
građjevno drvo.


Korist odgajanja mješovitih šuma svakim se danom sve
više obistinjuje i uvidja, pa se u Ceskoj i Saskoj na šumarskih
skupštinah mnogo o tom razpravlja, te svestrano preporuča.


Ako nam sada napose bukove šume ne nose većega dohodka,
uzrok tomu stoji u tom, što ne ima kod nas indastrije.
Ima doduše tvornica parketa i žigica, uglevja, željeza i drugih
rudarskih proizvoda ali svako poduzeće leži u mrtvilu. Kada
se jedanput Sava i Kupa regulira, posagrade željeznice i putevi,
onda će usljed dobrih sigurnih i jeftinih prometnih puteva
i vriednost drva u Hrvatskoj veća biti, a i naše šume
veći dohodak nositi.


Razprava


gosp. Dragutina Nanicinija, protustavnika otočke imovne
obćine, držana dne 11. kolovoza u sjednici hrvatskoga šumarskoga
družtva u Vinkovcih.


Slavna skupštino! Pitanje, da li se preporučuje u obće
umjetno uzgajanje fetinjackih šuma u Hrvatskoj, 2;aslužuje oso