DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 5     <-- 5 -->        PDF

_ 165 —


Za nabavu prednaveđenih knjiga ixdano je iz družtvene


blagajne ukupno 223 fr. 31 nvc. a. vr. (neračunajuć k tomu


knjigovežnju).


U zamjenu za đružtveni organ dobila je naša knjižnica
ove listove: List državnoga šumarskoga đružtva u Beču. —
List češkoga šumarskoga đružtva u Pragu. — List kranjskoprimorskoga
šumarskoga đružtva. — Izviešce hrv. mjernickoga
kluba. — Grospođarski Kst brv.-slav. gospodarskoga đružtva. —
Osterr.-ung. Handelsblatt für Walderzeugnisse, Organ für Holzhandel,
Forstwesen und Eichenschälwirthschaft od A. Fanto. —
Öesterr.-Ungar. Centralblatt für Walderzeugnisse, Organ für
Holzhandel, Forst- und Eichenschälwirthschaft. —


Listove pako Öst.-nng. Ilusl Jagdzeitung. — Der Grundbesitzer,
i list dolnjo- austr. šumarskoga đružtva, obustavila su
dotična uredničtva slati radi jezika, pošto smo počeli 1. siecnjem
1880. naš organ hrvatski izdavati.


Bezplatno dobilo je družtvo: Godišnje izviešce kralj, go


spodarsko- i šumarskoga učilišta u Križevcih-— Hrvatski šu


marski koledar ,z;a,...1881. — Od prof. Frana X. Kesteržanka


„Eine forstliche Studienreise."


Iz prednaveđenog uvidit će p. n. gg. čitatelji, da naše


družtvo posjeduje vec priliSno bogatu knjižnicu najnovije lite


rature, te bi samo za želiti bilo, da bi se gg. članovi više za


zajedničku knjižnicu interesirali, nego li je to do sada bilo.


Družtvena zbirka.


Nije se tečajem 1880. godine za nijedan eksemplar žalibože
pomnožala. S toga preporučujemo p. n. gg. članovom i prijateljem
našim u obće, da tim veću pozornost obrate družtvenoj
sbirci, jer će nam ona služiti za poučavanje i poznavanje domaćih
na razne grane šumarstva ođnosećih se odnošaja, što je
za svakoga od nas od prieke nužde.


Družtvene prostorije.


Družtvene prostorije nalaze se od 1. srpnja t. g. u marovskoj
ulici, kući broj 28, II. kat u Zagrebu. Osim već u L
svezčiću tečaja IV. navedena pokućtva i slika, nabavljen je
tečajem ove godine jedan ormar za družtvene knjige, a nadalje