DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Hrasti lužnjaci.*)


Glavni im je značaj, koj ih točno oznaßuje: što im žir
visi na 4—20 cm. dugačkoj stapki, te što imadu na lišću kratke
petlje (2—Bmm, dugačke), a rastu u ravnici i u njenih dolinah.


Hrast lužnjak.


Quercus pedunculata, Ehrharđ: (stablo).


Hrast lužnjak je orijaško drvo, nalazeće se u cieloj Hrvatskoj
i Slavoniji; raste po lugovih i dubravah, osobito
u Posavini i Podravini, gdje su šume čestoj poplavi izvrgnute,
i gdje imade gline pomješane crnicom i laporom. Zemlja ove
vrsti, osobito gdje je dublja zemlja, koja polagano u se
prima vlagu i dugo ju drži, osobito prija hrastu, jer isti može
svoju dugu klicu duboko pružiti, debelo jako korienje izpod
zemlje razširiti i uslied toga kroz više stoljeća nepogodam vremena
ođolievati. U takovom tlu raste hrast napredno i poluči
najveći prirast u drvu oko 120.—140. godine tako, da ga je
moći za najdeblju gradju upotriebiti.


Kad od mladosti raste u sklopu, izraste pravno, te može
45—50 metara visok biti; u prostoru obično se jako razgranjuje
i u deblu jako širi. 0 debljini, koju može hrast u naših
predjelih postignuti, navesti mije primjerke, poslane na šumsku
i gospodarstvenu izložbu, obdržavanu u BeĆu godine 1866.


Na pomenutu izložbu posla bivša c. kr. varaždinska-križevacka
pukovnija iz šuma svoga okružja jedan kotur, izrezan
iz debla hrasta lužnjaka, koj imadjaše u promjeru 185 cm. i
dobu od 300 godina. Isto tako posla bivSa c. kr. brodska pukovnija
jedan kotur u promjeru lB8cm. i 236 godina star, zatim
jedan kotur od 222cm. u promjeru, koj bijaše 317 godina
star; jedan kotur posla i bivša c. kr. varažd. gurgjevačka pukovnija,
koj imadjaše u promjeru 164cm., a drvo bijaše 270 godina
staro. Svi ti koturi bijahu u srcu sasvim zdravi.


U isto doba bje od postojavše c. kr. varaždinske pukovnije odredjeno,
da se u gumi bolćanskoga luga blizu Bol5a obori jedan hrast, da


*) Opis hrasta lužnjaka, koji ovdje donosimo, ustupio nam je gosp, Josip
Ettinger, kr. šumski nadzornik kod zemalj. katastra, iz svoga priredjenoga djela
„Opis šumskoga drvlja i grmlja, rastućega u 5rvatskoj i Slavoniji", koje namjerayg,
izdati,