DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ee iz njegova debla izreže jedan kotur i priredi za namienjenu izložbu. Taj
hrast imao sam ja kao nadšumar izabrati. Odabrani orijaški hrast bje u
mojoj prisutnosti posječen, za što je pet radnika trebalo poldrug dana. Iz
posječenoga hrasta bude izrezan kotur od 126 em. duljine, a promjerom
o(godova) dokazati, bio je 462 godina star. Žalibože nije se mogao
izvesti iz gume, pošto je bio jako teretan, te pod sobom više kola polomio
i napokon morao u šumi ležed ostati.


U velikih hrastovih šumah, osobito u postojavšoj e. kr. petrovaradinskoj
pukovniji, nalazilo se je za moga službovanja kao šumara ogromno debeloga
hrašća uz rieku Bosut, koje bijaše na panju preko 3 metra debelo,
nu obično bijaše ovo hrašde do dvie trećine u srČini trulo ili sasma šuplje,
ali svakako preko 800 godina staro, te prem su ti hrastovi prestari bili,
rodili su obično obilno žirom. Od hrašča ogromne debljine viditi je na Savi
klada, na kojih stoje mlinovi, a još debljih klada viditi je na salaših u
Slavoniji, koje su postavljene kao vienac ^ na bunarih i koji imadu u promjei´U
preko l-^/s hvata.


Kora staroga hrasta je debela, mrko-smedja, nepravilno
uzduž napucana, u mlada drveta tanja, bielkasto-siva i gladka,
ponešto licasta, a na grancicak mješovito sivo-smedja.


Pupoyi dosta veliki jajasto-obli, tubasti, boje hrdjastosmedje;
Ijuštice ruba žutkasta.


Lišće razvija se u početku travnja, obično nejednake
veličine, 8 — 12. cm. dugačko 15—7cm. široko, podugacko-jajasto,
sasma kratke petlje (do 5mm. dugačke), na vršiki grančica bez
petlje, na vršku jako tubasto, na podini više manje srcasto ili
zaokruženo; gornje dronje jajaste, srednje dulje, sve dronje tubasto-
okruglaste, nejeinako urezane; lišće s obje strane gladko,
s lica tamnije zeleno nego s naličja i ložičastib žilica. Opada
obično mjeseca studena, ili pako ostane preko zime osušeno na
stablu, što se obično viđja na mladom brašću.


Cviet ukazuje se razvitkom lišća; mužki resast, 4-—6cm.
dug, žuto-zelen, raztrkan po končanoj stapki, vjesi u kitici na
proljetnih grancicah. Ženski (plodni) cviet ukaže se povrh mužkoga
na vrhu mladih hvojica; stapka 4—6cm. duga, na njoj
1—3 crljene bobuljice, iz kojih postane budući žir.


Plod (žir) valjast sa malom bodljom na vršiki, boje smedjaste,
uložen u debelu, tvrdu,, bradovicastu kapicu dva tri put
dulji od iste; visi na 4—6cm. dugoj ojakoj stopki, na kojoj se
nalazi jedan žir na kraju, a druga dva žira (kad ih ima skupa)
jedan naprama drugom, što ovu vrst lužnjaka osobito karakteriše;
đozrieva već koncem rujna i opada cieli listopad.