DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 58     <-- 58 -->        PDF

^- 218 "^^


Drvo ove vrsta brasta ima mnogo bielika, te bjelik broji
10—12 godišnjih prirasta; ti sazrieli pojasi bielika pretvaraju
se vremenom redomice u tvrđo drvo. Kada su se najbliže
stojeći pojasi bielika pretvorili u zrielo drvo, onda je ono tek
izvrstno za lies i raznovrstnu gradju u subo i vodu, nad zemljom
i pod zemljom, rabe ga mnogi zanatlije, osobito baSvari, kolari,
stolari, i drvodjelci. Izradjiva se takodjer na duge, koje
se na sve strane svieta izyoze. Daje se dobro ciepati, cisto djelati
i blanjati (isti ga stolari rabe i ngladjiva), a najpouzdanija
je gradja za brodove i mostove. Za ogriev valja dok je mlado;
kad ostari i izprbne, slaba daje vatru, a ugalj (žeravica) trni
se brzo. Druge uzgrednine, što ib imamo od ovoga hrasta, jesu
kora gladka mlada hrašća, koja se rabi za strojenje koža, zatim
žir, izvrstna hrana za svinje, koji osobito obilno rodi na starom
hrašću.


U sredini mjesta Krvavice, belovarske županije, nalazi se orijaški
visok i jako razgranjen hrast, koji je mjerio u obsegu poprsja godine 1880.
700 em.j a može mu biti do 500 godina, kako mi tuj dokazaše, radja
fiesto žirom, a kad dobro urodi, daje 12 — 15 mjerova Žira. Drug nalazi
mu se u mjestu BolČu (županije belovarske), pred crkvom, koj obično Žirom
rodi, ima u obsegu poprsja 390 cm.; može mu biti preko 300 godina.
Oba pomenuta hrasta podpuno su zdrava. — Takovih spomenika od
brašća riedko se gdje nalazi; pa kako bi liepo bilo, da su se obĆine na
uspomenu svečanosti srebrnoga pira vitežkoga si cara i kralja Franje Josipa
I. i mile si carice i kraljice Jelisave, obdržavana dana 24. travnja
1879. mjesto učinjenih si nasada raznovrstnoga drveća izvan šume odvažile
odabrati liepu odraslu, mladu hrastovu Šumu od 10 — 20 rali i loj
svrhi prikazati, što bi moglo biti pravim spomenikom za vige stoljeća, pa
bi se dojduĆe generacije mogle tomu više diviti, nego li i*az;koŠjem nazidanim
spomenikom u gradovih, tiem viŠe kad se osvrnemo na sadašnje
okolnosti, gdje se hrastove Šume ni malo ne štede, ve<5 se hrašće Čim je
nešto za porabu naraslo, obara, pa se nakon jednoga stoljeća neće niti moći
vjerovati, da je moglo u Hrvatskoj i Slavoniji po Šumah biti tako orijaškoga
hrašća, kakova smo sada iz pojedinih predjelih u opisu spomenuli.


Osim toga rodi ovaj hrast mastnimi šišaricami, izvrgnuvšimi
se (mjesto u žir) uplivom mušice (j^quercus cynips calycis"^,
koja meće prigodom cvietanja svoj upljuvak u pojedini plodni
eviet. Šišarice rabe kožari strojeć kože, osobito za djonove, a
okrugle, gladke ,sišarke upotriebljavajn se za crnilo i mastilo.
Pogledom na svojstva hrastova drva primjetiti je ovo :


Sto se tiče težine hrastova drva, zavisi to od starosti,
kakvoće zemljišta, položaja, dobe sječnje i stupnja suhoće, Hra