DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 59     <-- 59 -->        PDF

^ 819


stovo drvo umanjuje se u težini od srdca prama obodu; tako
je drvo od dolnjega stabla teže, nego li od vršike. Mlada hrastovina
je laglja od staroga drva; na suhom tlu, po brežuljcih
i na prisojnom mjestu uzraslo drvo je težje nego ono, koje je
uzraslo na močvarnom; toplo umjereno podneblje daje težu
hrastovinu, nego sjeverno hladno podnebje; — u zimno doba
obarano drvo je teže, nego u ljetu posječeno; po tom se dade
i prosuditi njegova težina i kakvoća. Hrastovo drvo, koje je
na močvarnom tlu naraslo, gubi više kad se izsuši, nego li ono
na suhom tlu uzraslo, jer gubi ne malo V3 i više od svoje težine,
što ju je sveže imalo. Gustoća hrastova drva može se
prosuditi po težini: što je drvo težje, to je i gušće. Zrielo i na
suhom tlu uzraslo drvo je gušće, nego bielik i nego mlado i
na močvarnom tlu uzraslo drvo. Medju domaćimi vrsti hrašća
je hrast medunac najgušće drvo. Gustina hrasta lužnjaka i
brdnjaka stoji u jednakom razmjerju; hrast cer ima mnogo
manju gustoću,


što se tiče tvrdoće, to posjeduje gušće i teže hrastovo
drvo veći stupanj tvrdoće, dočim ne ima tvrdoće u množini
onih, u hrastovu drvu nalazećih se drvnih čestica, već se ista
ima tražiti u svezi i skupu istih. U nizini uzraslo hrastovo
drvo je mekše, nego ono iz brdovitoga mjesta. Od vrsti hrašća
odlikuje se hrast medunac svojom tvrdoćom; hrast lužnjak
manje je tvrd od hrasta brdnjaka; isto tako izkušana je jakost
drva, daje zrielo doraslo hrastovo drvo, na suhom tlu izraslo,
jače i da nosi veći teret, nego nezrielo, nedoraslo i na močvarnom
tlu uzraslo; suhoća upliva na jakost drva, jer suho drvo
je više lomljivo, nego li friško. Drvo hrasta međunca osobito
je jako ; drvo lužnjaka ima veću jakost, nego od hrasta brdnjaka;
hrast cer manje je jak teret obdržati.


Žilavost hrastova drva mjeri se stupnjem gibivosti (privijanja);
mlado frižko drvo u obće je žilavije nego izsušeno;
hrast lužnjak mlad više je žilav, nego hrast brdnjak; cerić
mnogo manje je žilav, dočim se hrast medunac ne daje privijati.
Po tom se može uzeti, da se stupanj pruživosti navedenih
glavnih vrsti hrašća slaže sa stupnjem njihove žilavosti.


Što S3 tiče kalanja drva, to se hrast lužnjak bolje dade
kalati, nego brdnjak i cer ; hrast medunac težko se kaJa (ciepa).