DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 166


dobilo je dritžtvo u ime uvrstbine od tvrdke A. V. Lebeda
Sohne iz Praga 2 glave divokoze i 1 glavu srnca u naravskoj
veličini, koji predmeti reprezentiraju vriednost od 18 for. te
služe zbilja uresom družtvenim prostorijam.


Stanje družtvene blagajne.


Zaključkom današnjega^ dana nalazi se u đružtvenoj blaQ-
sÄni 436 for. 50 nyc.
Od toga je u obcoj zagrebačkoj štedionici i zalagaonici
ViZ knjižicu broj 1844 kamatonosno uloženo.. 239 for. — nv6.


Ostatak u gotovom novcu.... 197 for. 47 nvč.
Neuplaćeni prinesci kod pojedinih članova družtva izna


šaju, i to: od godine 1878 62 for — nvč.
. „ 1879 192 „ 50 „
^, „ 1880.. 1120 „ 80 „


Skupa. ... 1375 for. 30 nvč.
Od ovih zaostataka može se smatrati skoro neucerivim i
to s razloga, što se mnogi članovi višekratnim urgencijam odazvati
nehtjedoše, a njekoji se pako članovi i predplatnioi naknadno
odrekoše sudionictva, povrativ đružtveni list natrag od
više četvrtgodišta, bez da se stalno izjaviše, hoće li list držati
ili ne.
Prema računarskim bilježkam iznaša ta svota:]
Za godinu 1878 26 for. — nvč.
, „ „ 1879.. 48 for. 50 nvč.
,, „ 1880 109 for. — nvč.


Skupa.... 183 for. 60 nvč.
Po tom pokazuje se zaključkom 11. kolovoza t. g. čista
imovina, i to:


u tražbinah 1191 for. 80 nvč.
u đružtvenoj blagajni. .:. 436 for. 50 nvč.


"ukupno.... 1628 for, 30 nvč.


Sravniv računarsku bilanciju od prošle godine, izkazanu
u broju 1. četvrtoga tečaja družtvenoga organa, možemo već
sigurnošću reći, da se dohodak našega družtva prema prošloj
godini znatno poboljšao, a očekujemo od strane svih p. n. gg.
članova, da će u buduće nastojati čim skorije prinose šiljati