DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 221 ~~
U zimno doba sgustnio se je kroz ljeto u drvu sakupivši
se sokj a i sva vlakanca sgustnuia su se; u ljetu nasuprot
otvaraju se šupljice, te tako nastaje kretanje soka u cielom
drvu; ako se hrašće u to doba godine posiece, predje kretanje
tako u kis, te šupljice hrastova drva ostanu otvorene, što prouzrokuje,
da će se drvo prije pokvariti i izvrgnuto biti zareznikom,
ako se kora od drveta odmak ne oguli, ne izradi i sušiti
dade.


Drvo u zimno doba (u mjesecu studenu, prosincu i siecnju)
obarano gubi manje, kad se izsuši, te polako sušec se nije izvrgnuto
pogibelji, da će se razpucati, zatim je i crvežu mnogo
manje izvrgnuto.


Ovako opisuje g. Ettinger svaku glavnu vrst drveća i grmlja, čega
radi upozorujemo pređbježno svakoga šumara i prijatelja šumske struke
na ovo djelOj u kom će se nalaziti 190 vrsti drveća i grmovlja, od kojih
40 vrsti hrašća, što raste u Hrvatskoj i Slavoniji, a cielo djelo obsizati
će do 20 tiskanib tabaka.


Bazlicite viesti.


(Uspjeli sađbe sjemenja, poslanoga po hrv.- slav. šumarskom
družtvu pojedinim oböinam). C, kr. kotarski nred u Kostanjevcu (Žumberak)
priobćio nam je izvještaje obćinskib ureda Sošice i Kalje o uspjehu
posijanog borovog sjemena. Obćina Sošice javlja, daje dostavljeno joj sjerne
posijati dala po lugarlh Šajatoviću i Kaniloviću dielomice u Šumi BoŠt, djelomice
pako u predielju Popović Štula i Mitrovski Gaj; izviešćuje nadalje, da
ista sadba nije imala nikakova uspjeha, pošto u prvo pomenuta dva predjela
niti jedno zrno niklo nije, dočim u Mitrovskom G-aju jest nješto niklo,
nu kasnije pako poginulo. Uzrok tomu neuspjehu pripisuje obćinski ured
Sočice imenito tlu i hladnom podaebju istih predjela. U koliko nam je pako
onaj predjel poznat, možemo jamačno zaključiti, da upitno sjeme nije svrbi
shodno posadjeno i o istom nastojano onako, kako bi se imalo dapače, da se
nije postupalo po naputku našega družtva.


Obćina Kalje dala je svoj dio sjemena posijati u šumi Krugljak i u iz


pašencu Pećno blizu crkve sela Pećno. Veličina naplodjene čestice iznaša u


Krugljaku 350. hvati, a u izpašehcu Pećno 400 hvati. Odnosno tlo bje


prije za sjetvu priredjeno, a uaplodba sliedila je u Krugljaku pod nadzorom


obćinskog vjećnika Tome Grrubača. Obadve plohe su ogradjene. Položaj obadvih


ploha jest prema jugu, a tlo primjereno prikladno, dapače nješfco mršavo (ondje


zvano „pulica"). Kako je pako isto sjeme u pomenutoj obćini uspjelo, nije nam


ništa dalje priobćeno. (Molimo za to, jerbo nam je potrebito za dahaje ravnanje


znati).