DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 167 —
i to upravljajućemu odboru hrvat, slavons. šumar^
skoga đružtva u Zagrebu.


Bružtveni organ.


Odstupom bivšeg družtvenpg tajnika primio je gosp. predsjednik
Vrbanić rukovodstvo ciele administracije i redakcije
družtvenoga organa, doduše težka zadaća, kada se u obzir
uzme, da je predsjednik sa njegovom zvanicnom službom i onako
mnogo obterećen. 0 unapredjivanju našeg organa možemo se
samo povoljno izreći, pošto akoprem u hrvatskom jezihu pocam
od godine 1880. izlazi, to se ipak prema broju članova i pređbrojnika
nije broj otisaka, koji se razašilju, znatno umanjio^
koji pojav nam stalno zajamcuje obstanak našeg đružtva, što
će se pako tečajem dojduće godine još više učvrstiti, ako se
poprimti one u današnjoj sjednici predložit se imajuće mjere.
Zajednicom članova pako i pojedinih čestitih suradnika pođje
nam za rukom , družtveni naš organ rado čitanim strukovnim
listom kod svakog hrvatskog šumara uzdržati.


Netrebamo pojedince nabrajati ovdje p. n. gosp. suradnike
našeg organa, svakoga bo poznamo iz dotičnih članaka i notica,
koje dragovoljno na razpolaganje nam staviše; neka jim
bude ovim najtoplija hvala izrečena a unapredjivali naš organ
i u buduće svojim neumornim perom i dali primjera i drugim
clanovom^ da bi jih nasljedili.


Primjetiti nam je i to, da nijedan od gg. suradnika našega
družtvenoga organa nije zahtievao u proračunu uvršten
honorar za pisce, te tako se na korist šumarskoga đružtva odrekoše
svakoga nagrađjivanja, smatramo si tim povodom za osobitu
dužnost slavnoj skupštini predložiti, da se svim clanovom
đružtva, koji su na koji god način radili o probiti našeg družtvenog
organa, izreče i u to ime najsrdačnija zahvala na njihovom
uspješnom trudu i na dokazanoj nesebičnosti od strane
cjelokupne skupštine.


Djelovanje upravljajućeg odbora.
0 djelovanju našeg upravljajućeg odbora oglasiti nam je
sliedeće:
1) Posredovanjem istog izhodilo se je od hvalevrieđne trgovačke
tvrdke sjemenja Stainer i Hofman u bečkom Novom