DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 168 -"
mjestu 50 kilograma borovog sjemena bezplatno, koje je o trošku
druživa razaslano u razmjernoj množini u kraške predjele u
svrhu unapredjivanja domaće kiilture. To sjeme priposlato je´,
kralj, županiji na Eieci, podžupaniji u Delnioab, gradskom poglavarstvu
u Senj, c. kr. kotarskim uredom u Gospiću i u Kostanjevcu
(Zumberak), imovnoj oboini slunjskoj u Rakovcu i
uz posebno stavljenu molbu kralj, poštaru u Jezeranik gosp.
Janku Vukoviću.


0 uspjeku provedenih kultura oglasismo u našem družtvenom
organu, u koliko su odnosni izvještaji stigli, a ob onih
pako, 0 kojih do sada takovi stigli nisu, priobćiti ćemo u svoje
vrieme naknadno. Ovakovim načinom može se samo u našem
narodu pobudjivati volja prema šumskoj kulturi, a obećao je
odbor u dotičnih dopisih, da će sve one, koji se budu osobitom
revnosću zanimali za unapredjivanje šumske kulture, razmjerno
prema razpoloživim sredstvom i novcem nagradjivati.


2) Šumarski koledar za godinu 1881, sastavljen je već
i nalazi se pod tiskom. Isti sadržaje sve moguće formule potrebite
u praksi za upravne činovnike i službene naputke ža
lugare. Biti će inače sasvim praktično uredjen u liepom zelenom
kaliko-vezu a nadamo se, da će ga svaki p. n. gg. članova
radostno primiti. Ciena mu je razmjerno tako nizko udarena,
da će se upravo potrebiti troškovi tiska, veza i pripadajuće
biljege pokriti moći.


3) Udesila se je na temelju zaključka lanjske glavne
skupštine — ovogodišnja skrxpstina u ravnoj i šumobogatoj
Slavoniji sa izletom u razne šumske predjele. Doista pružila
se je prilika svakom od nas dosta poučna i zanimiva tom prigodom
u svih granah šumarske struke vidjeti.


4 Na prošle godine podnesene molbenice visokim obadvim
zemaljskim vladam glede primjerene subvencije hrvat.-slavonsk.
šumarskom društvu stigao nam je odgovor od krajiške zemaljske
upravne oblasti, da nam usljed najbolje volje, priznavajuć dobre
nakane šumarskoga druztya, nije u stanju podporu dati s toga,
što Visokoistoj nestoje na razpolaganje u to ime novčana
sredstva u budgetu 1880. Visoka kralj, zemaljska vlada pako
nije do sada ništa još odgovorila, nu pošto se riešenje iste stvari
tako dugo zateže ne ima mnogo nade, da će našem družtvu