DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 169 —


tečajem ove godine kakova subvencija u dio pasti. Svakako pako
uesmjemo u tom pogledu ufanje u Iruduće izgubiti.


5) Držabu se do današnjega dana samo dvie odborske
sjednice, u kojih su u glavnom raspravljali se administrativni
drnžtveni predmeti, imenito pako u zadnjoj sjednici od 6. lipnja
1 g. utanačeno je sve glede obdržavanja sadanje glavne skupštine,
radi čega je u ostalom sam g. predsjednik sve dalnje
proveo.


6. Ovim zaključujemo nas izvještaj o dielovanju teßajem
godine 1880. i predlažemo slavnoj skupštini sve račune i sjednicki
zapisnik na uvid i dalnje sravnivanje istib sa našim radom
a ako se gdjesto možebiti izvelo nije od priliminiranih
radnja, kao što je šumarsko sijalište u Zagrebu, to se
nemože upravljajućem odboru u grjeb upisati, jerbo zbilja u
to ime razpoloživa novca nije imao. Nadalje moramo reći, da
se za cieli rad đružtva samo pojedini brinu, koji su i onako
mnogo sa svojom vlastitom službom kao javni Sinovnici obtetereceni.
Preporučujemo dakle ne samo pojedinim odbornikom
nego takodjer i svim clanovom našeg družtva, da stupe većom
energijom u zajednicu družtvenu ne samo imenom, nego i
ßinom te da se liepo geslo našeg đružtva zbilja oživotvori:
Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvaril
«aiäöteiii^K^jg^aHiKiö*!^::!*^´´.

U Vinkovcib, dne 11. kolovoza 1880^


Upravljajući odbor
hrv.-slav, šumarskoga družtva.


Vinkovačka šumarska skupština.


Upravljajući odbor hrvatsko - slavonskoga šumarskoga družtva
sazvajuge — kako poznato — prema ustanovam §. 3. družtvenih pravila{
lj^ redovitu .skupštinu na dne 8. kolovoza 1880. i sliedečik dana
u Vin&vce u% sliededi potanki program:


7. kolovoza na večer doček p. n. gg. članova i učestnika družtva,
dolazećih prugom Osiek-Dalja-Vinkovce.
8. kolovoza u jutro doček p. n. gg. članova i učestnika đružtva,
dolazečih prugom Brod-Vinkovce; posije kratkoga odmora^ izlet
u šume presvjetloga gospodina grofa Dragutina od Eltza, na ručak u