DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 74 —
Trsta Rieke
36,028.000 1876 2,926.000
32747.000 1877 3,105.700
29,940.000 1878........ ..2,217.000
28,026.700. 1879. 1,671.900


U koliko je pako izvoz dnžioa godinom 1876. na .Rieci i
opet razmjerno manji» !eži donekle takodjer i u odnošajili, nastavših
na iztoku nsljed okupacije Bosne i srbsko-turskih ratova,
koji morahu već i po naravi samoj više na riecko tržište,
:nego li na tx^cansko uplivati. Kako bi se pako riecka izvozna
trgovina s ostalimi šumskimi proizvodi razvila, razjasniti ce
nam sliedeći, na temelju podataka riecko trgovacko-obrtnicke
komore sastavljeni pregled. .


Godišnji izvoz morem.


Drvljaseizvezlo:
-. 1872-74. 1875—77. 1878—79.
Jarbola i jedara, komada..... 42 89 20
Bordonala kub. metara 7.856 11.712 16.837
Obruča za lagvicke, svežanja 85.633 83,793 13.500
Brođovne gradje (corbami i madieri)
kub. metara 380 5.870 1.256
Bukovih i jelovih dužica kom. 1,811.429 5,523.400 7,713,400
Hrastovih dužica kom 2,018.358 4,082.133 1,894.450
Stuba i letva kom 85.633 157.033 199.150


Vesala kom. 4.200 6.267 5.150


Tramova kom 38.631 91.261 55.531


Željezničkih podvalaka kom. . . — 21,326 110.970


Stupova (ponti) kom ^ ^ 5.500 —


Kalanih stuba (subbie) 17.333 63.967 35.000


Dasaka kom 541.333 773.063 1,178.350


Tavolette bukove kom 1,705.065 1,377.817 2,669.950


Ostale gradje, kub. met — 1.166 2.875


Gorivnog drva „ „ 8.577 3.626 1.515


Drvnog uglevja mei centi.... 10.895 12.711 9.697


Dr v en e ro b e:
Stolarske robe, metr. cent 698 892 630
ßacava i badanja „ „ 778 2.046 4.628