DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

,— 114 -


Kod izbrajarija, mjerenja i procjene tih sastojina n prodajne
svrhe uzimao se je osobiti obzir na faktore vrstnoće hrastova
kao i inih xa gradju sposobnih yrsti stabala, jakosti promjena,
čistoću debla, oblikovinu i kalavost stabalja, s kojega
uzroka ustanovismo za hraste tri razreda vrstnoće (Qualitäts-
Classen), od kojih svaki predočuje za se bitno različnu vriednost
debala, a već prvi pogled na svakomu od tih razreda
odgovarajući broj debala, prispodobiv ga sa uzor-stabli svakog
razreda, omogućuje nam već sam po sebi stvoriti si neki približni
sud 0 yrstnoci tih šuma, predpostavljajuć dakako jednaku
zdravost stabalja. Šume s najtanjimi i najmladjimi stabli zaostaju
za inimi toli obzirom na trgovačku koli uporabnu cienu
istih, akoprem mogu množtvom stabalja i opet syojim brojem
drvne zalihe po rali ine sa manje stabala obilnjuće, nu deblja
stabla sadržavajuće šume takođjer i nadmašiti. Ako to i jeste
toli po izkustvu koli po naravi same stvari živim dokazom
prevelike važnosti „?> užitnog postotka´´ (h des Weiserprozentes),
to ipak zaslužuje i stabalni višak, koji k povišenju toga h kao
i k umnažanju gustoće šume mnogu doprinaša, pođpun obzir,
tiem više, što su baš gromada i vrstnoća zajedno žudjenim ciljem
šumskog gospodarstva. Ne valja nadalje pin tom zaboraviti
niti na to, da gustoća uzraštaja sastojina takođjer bitno
upliviše na uzcuvanje zemljištne snage, služeć. proti preotimanju
čbunja i korovja u šumi, kao i proti istim baš u tih južnih
krajevih cesto vladajućim bolestim drva, čega radi se u obće
samo uvjetno može riedkim šumam dati prednost pred inakimi.
Uslieđ toga pako, što se u jednoj te istoj sastojini uz debela
i starija stabla nalaze takođjer i pojedini razredi tankih i mladjih
stabala, naravno da su i razlike u starosti pojedinih stabala
prilično znatne, Čega radi neću ipak da uztvrdim, da veličina
promjera i starost stabala u istom razmjeru stoje, pošto
nas izkustvo dapače i o protivnom osvjeđočuje, dokazujuć nam,
da baš ona gustoća uzrasta, gdje je sklobovitost podpuna, dakle
gdje su krošnje stabala slabo razvite, ne pokazuje najveći prirast
kakvoće. Ovo je bez dvojbe dokaz velike ekonomičke važnosti
uzgajanja suma, koji se pako podnipošto ne bi mogao
našim starijim sastojinam pripisati, pa s toga i možemo tek
^^iJ^l"^^^^^^^^^ uticaju naravi, kao i u kasnijih godinah


* Vidi: JuJihefii „der Oesterrejehisoheu Monatechrift fur Forstwesen 1880."